life logo

LIFE LOGOS 4 Waters

Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtő-gazdálkodásért

Bevezető

slider bg
carusel img 1

Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Tisztelt Olvasó!

 

Köszöntöm Önt az „Innovatív vízgazdálkodási módszerek integrált gyakorlati alkalmazása vízgyűjtő szinten önkormányzati koordinációval” című LIFE20 CCA/HU/1604 azonosítószámú LIFE LOGOS 4 WATERS projekt honlapján!

Nagyon jó helyen jár, ha az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról, a szélsőséges időjárási eseményeknek való kitettség mérsékléséről, vagy a víz helyben történő megtartásáról szeretne többet megtudni.

slider bg
integralt termeszetes vizmegtarto

Két demonstrációs kisvízgyűjtő terület

Mintaterület 1: villámárvízzel fenyegetett településeket magában foglaló vízgyűjtő terület (Püspökszilágy és környéke, Gombás-patak, Szilágyi-patak vízgyűjtője) – 9 érintett település

Mintaterület 2: a vízhiányos és vízbő időszakok közötti egyenlőtlenségekkel küzdő Duna menti területek (Bátya és környéke) – 5 érintett település

slider bg
1 kép pszilágy rönkgát 1 opt2

Püspökszilágy és környéke

Ez a mintaterület fokozottan kitett a hirtelen lezúduló villámárvizek és az aszály jelentette negatív hatásoknak. Az elmúlt 10 évben a Szilágyi-patak és a Gombás-patak áradásával komoly károkat okozott az itteni érintett településeken. A felső (kis)vízgyűjtőn főként termőföldek, rétek és erdőség jellemzi a tájat, ezért a talaj erózió is komoly kihívást jelent. Az alsó (kis)vízgyűjtő területen, ahol jellemzően a települések is megtalálhatók, a patakok melletti árterek nem töltik be igazán a vízmegőrző funkciójukat.

Megoldási koncepció: a lefolyás mérséklése a felső vízgyűjtőn; a lezúduló csapadék lassítása, visszatartása és beszivárogtatása a talajba; az aszállyal szembeni ellenálló-képesség fejlesztése és az erózió csökkentése a felső részeken; bemutató terület létrehozása; természetes vízellátás fejlesztése; szorosabb együttműködés az érintett önkormányzatok és a helyi érintettek között.

slider bg
1 kép bátya drónos fotó opt2

Bátya és környéke

A mintaterület arra a klimatikus problémára világít rá, hogy az éves átlagos csapadékmennyiség (kb. 600 mm) kevesebb, mint a becsült potenciális párolgás/párologtatás (kb. 850 mm), azaz a vízmérleg negatív. Ezt a csapadékintenzitás és -eloszlás kiszámíthatatlansága és szélsőségessége tovább fokozza. A területen a felszín alatti vízkészlet nem elégséges az emberi és az ökoszisztémák szükségleteinek kielégítésére. A jó minőségű mezőgazdasági földeken az öntözésfejlesztés miatt egyre inkább növekszik a vízigény.

Megoldási koncepció: csapadékvíz-gazdálkodás fejlesztése; az aszállyal szembeni kitettség mérséklése; a talajvízszint süllyedésének mérséklése; a vizes élőhelyek területének és minőségének növelése; a természetes vízellátás fejlesztése; rekreációs zónák kialakítása; szorosabb együttműködés az érintett önkormányzatok között.

Hírek

Események

Untitled 1

955

a projekt rendezvényeken résztvevők száma

Untitled 1
1023

nap telt el a projekt kezdete óta

Untitled 1

286

a pályázati programokban részt vett önkormányzatok száma

Megszakítás