life logo

Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtő-gazdálkodásért

A LIFE LOGOS 4 WATERS projekt átfogó célja – a 2021. novemberben zárult LIFE-MICACC projekt tapasztalataira és eredményeire is építve – a helyi önkormányzatok éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási és koordinációs képességeinek megerősítése, illetve a témához kapcsolódó pályázati források lehívásának és hatékony felhasználásának támogatása, továbbá a természetes vízmegőrző megoldások népszerűsítése Magyarország vízvesztő pozíciójának mérséklése érdekében. A projekt kiemelt célja továbbá, hogy az eredmények megosztásával ösztönözzük még több hazai és külföldi, települési és vízgyűjtő szintű NWRM (Natural Water Retention Measure) jó gyakorlat elterjedését, az önkormányzatok koordinálásában.

Miért az önkormányzatok a kulcsszereplők?

Projekt neve: „Innovatív vízgazdálkodási módszerek integrált gyakorlati alkalmazása vízgyűjtő szinten önkormányzati koordinációval”
Projekt rövid neve: Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtő-gazdálkodásért
Azonosítószám: LIFE20 CCA/HU/001604
Akroním: LIFE LOGOS 4 WATERS
Megvalósítás időtartama: 2021. október 1. – 2025. szeptember 30.
A projekt teljes költségvetése: 3 764 915 € (kb. 1.318 milliárd Ft)
EU pénzügyi hozzájárulás: 2 070 703 € (ami a teljes költségvetés 55%-a, kb. 725 millió Ft)
Nemzeti önerő: 1 694 212 € (kb. 593 millió Ft), a Magyar Állam társfinanszírozásával

Mert bár az éghajlatváltozás problémája globális kihívás, a válaszokat leghatékonyabban helyi szinten lehet megadni, tehát – meglátásunk szerint –a beavatkozások hazánkban egyértelműen a helyi önkormányzatok szintjén valósíthatóak meg legoptimálisabban. Az önkormányzatok azok a szereplők, akik első kézből, közvetlenül tapasztalják a településen a problémát okozó szélsőséges időjárási események következményeit (pl. villámárvíz, belvíz által okozott beázások, lakóépületben okozott károk, vagy az aszálykárok a mezőgazdaságban). Ők azok, akik formálják és megalkotják adott település, térség stratégiáit, fejlesztési terveit. Továbbá az önkormányzatok azok, akik a lehető legjobban ismerik adott település és környékének adottságait, erőforrásait, lehetőségeit. Nem utolsó sorban, az önkormányzatok ismerik a helyi érintetteket, érdekelteket, pontosan képesek őket beazonosítani, bevonni, s ha kell, mozgósítani.

Miért fontos az alkalmazkodás?

Az éghajlatváltozást nem lehet megállítani, viszont negatív hatásait tudjuk mérsékelni, és ennek egyik leghatásosabb módja az alkalmazkodás, azaz felkészülés, viselkedésünk megváltoztatása és a megváltozott körülményekhez igazítása. A klíma megváltozása számos kihívást magával hoz: az átlaghőmérséklet növekedését, az egyre kiszámíthatatlanabbá és gyakoribbá váló extrém időjárási eseményeket, az egyenlőtlen csapadékeloszlást, vagy akár fajok teljes eltűnését. Azonban tudatos, célzott alkalmazkodással sokat tehetünk azért, hogy csökkentsük a klímaváltozással szembeni kitettségünket, mérsékeljük annak negatív hatásait.

Mi fog megvalósulni a projekt keretében?

Az éghajlatváltozás negatív hatásai minden magyarországi régióban, megyében érzékelhetőek, ugyanakkor területenként differenciált az érintettség, a kiemelt problémakör jellege (pl. villámárvízzel érintett jellemzően dombvidéki területek, vagy a vízhiányos és vízbő időszakok közötti egyenlőtlenségekkel küzdő Duna menti területek). A LIFE LOGOS 4 WATERS projekt keretében a sérülékenység és annak jellege alapján kiválasztott két vízgyűjtőn az adott területen jellemző tipikus klimatikus, vízhez kapcsolódó problémakör kezelésére kívánunk komplex, természetes vízmegtartó megoldásokat (NWRM) demonstrációs jelleggel tesztelni, melyek a többi, hasonló nehézségekkel küzdő, hazai vízgyűjtő területek és szomszédos régiók számára is példaértékű megoldásként szolgálhatnak.

Megszakítás