life logo

Tisztelt Látogató!
Tisztelt Olvasó!

Köszöntöm Önt az Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtő-gazdálkodásért című LIFE LOGOS 4 WATERS projekt honlapján!

Nagyon jó helyen jár, ha az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról, a szélsőséges időjárási eseményeknek való kitettség mérsékléséről, vagy a víz helyben történő megtartásáról szeretne többet megtudni.

A négy évre tervezett projekt megvalósítása a koordináló kedvezményezett Belügyminisztérium vezetésével 2021. október 1-jén indult el.  2024. január 1-jén létrejött Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz került át, az önkormányzati szakterület egyik fontos részeként. A projekt sikeres megvalósításában – társult kedvezményezettként – további hét partner működik közre: két hazai önkormányzat, melyek kisvízgyűjtőjén természetes vízmegtartó megoldások kerülnek kialakításra, illetve öt szakmai szervezet, amelyek a mérnöki tervezés, a vízgazdálkodás, a természetvédelem, valamint a klímatudatosan működő önkormányzatok terén rendelkeznek szakmai tapasztalattal, tudással.

A projekt nem csak az együttműködő partnerek számára kiemelt jelentőségű, hanem országos szinten is, mivel a víz megtartásával kapcsolatos tudást és jó gyakorlatot az egész országban szeretné elterjeszteni. E cél megvalósítása érdekében a megvalósítás során számos tevékenységet terveztünk, melyek minden érdeklődő számára fontos információt tartalmazhatnak. Gyakorlati példákat mutatnak azoknak, akik keresik településükön vagy – tágabb területen – a vízgyűjtőjükön a túl nagy mennyiségű vagy a vészesen kevés víz problémájára a megoldást. Tudást kínálnak azoknak, akik az integrált, vízmegőrzésen alapuló vízgazdálkodásról szeretnének többet megtudni. A célcsoport specifikus kiadványok és rendezvények által pedig megmozgatják a szélesebb társadalmai csoportokat is. Szeretnénk elérni, hogy minél többen és minél többet beszéljünk a vízkincsről, a víz megtartásának jelentőségéről. Mindezek által egyre többen lépjenek a gyakorlati megvalósítás útjára, legyen ez jól bevett gyakorlat!

Az Önkormányzati Államtitkárság már 2016-ban felismerte- akkor még a Belügyminisztérium kötelékében-, hogy tenni szükséges annak érdekében, hogy fejlesszük és megerősítsük az önkormányzatok alkalmazkodási képességét, ezáltal csökkentve az éghajlatváltozás településekre és a helyi közösségekre gyakorolt negatív hatásait. Ennek elérése érdekében első lépésként 2017-2021. között valósult meg a LIFE-MICACC minta projekt. Majd ennek tapasztalataira és eredményeire is építve született meg a LIFE LOGOS 4 WATERS projekt gondolata, melynek átfogó célkitűzése az önkormányzatok klímaalkalmazkodásának fejlesztése a vízvesztő pozíciók mérséklésével, koordinált, vízgyűjtő szintű, integrált vízgazdálkodási megoldások demonstrációján, elfogadottságának növelésén és elterjesztésén keresztül.

Felkészülés, alkalmazkodás, együttműködés. Úgy gondolom, ezek a fő hívószavai a mának is és az elkövetkezendő éveknek, évtizedeknek.

Az éghajlatváltozás olyan globális méretű jelenség, melyet nem vagyunk képesek megállítani, viszont fel tudunk készülni a várható hatásokra, és képesek vagyunk alkalmazkodni a kialakult helyzethez. Fontos, hogy mindezt egymással együttműködésben, közös gondolkodás és közös tervezés útján tegyük, hiszen a szélsőséges időjárási események sem ismernek közigazgatási határokat. Az egyik településen a hirtelen lezúduló eső okoz komoly károkat, míg a szomszéd település a vízhiánytól szenved. Érdemes tehát integrált módon, kisvízgyűjtő szinten, települések és érintett szakmai szervezetek összefogásában keresni a megoldást.

Ez a honlap azért jött létre, hogy folyamatos tájékoztatást nyújtson a LIFE LOGOS 4 WATERS projekt előrehaladásáról, a projekt tevékenységek megvalósításáról, a soron következő rendezvényekről, az elért eredményekről. Emellett szeretnénk naprakész információval ellátni a téma iránt érdeklődőket, illetve olyan szakmai anyagok, módszertani útmutatók is közzétételre kerülnek a honlapon, amelyek reményeink szerint mindinkább megalapozzák a hazai önkormányzatok éghajlatváltozással szembeni kitettségére adott, előremutató válaszok erősítését és olyan eszközöket adnak a településvezetők kezébe, amelyek a fenntarthatósági célok eléréséhez is hozzájárulnak.

Tartalmas böngészést, hasznos olvasást kívánok minden látogatónak!

Dr. Dukai Miklós
önkormányzati államtitkár

Megszakítás