life logo

Önkormányzati Pályázati Program

Nyertes pályázatok

Bezi Község Önkormányzata

Településfásítás és az esővízgyűjtés ösztönzése a lakosság körében

A projekt teljes költségvetése: 1 059 660 FT

Megítélt támogatási összeg: 959 660 Ft

A klimatikus eredetű, vízhez kapcsolódó probléma

A vízhez kapcsolódó problémák közül a legnagyobb volumenű egy korábban is vízgyűjtőként, másodlagosan horgásztóként is létrejött belterületi rész lenne kezelendő, azonban ez egy nagy volumenű projekt lenne, aminek megközelítésére és megvalósítási lehetőségeire még készülünk és csak a tervezési fázisban vagyunk.

Kistelepülésünkön kifejezetten nyári időszakban, nemcsak aszály idején, hanem egy átlagos csapadékmennyiséggel bíró évben is kiemelkedő terhet ró a munkatársakra a közterület öntözésének feladata. Az elmúlt években ez azért is vált fontosabbá, mert 2020 óta vagy támogatással, vagy önerőből, de folyamatos a fásítási programunk, és a kiültetett fák életben tartásához elengedhetetlen ez a munka. Lakossági bevonással, ezt a problémát esővízgyűjtők beszerzésével és kiosztásával szeretnénk részben megoldani.

A pályázati összeg másik része a már említett településfásítás folytatását teszi lehetővé, ez alkalommal fasorral még nem bíró utcaszakasz zöldítése kezdődhet meg.

A projekt szakmai tartalmának rövid ismertetése

Jelen pályázat keretében elnyert összeggel az önkormányzat által már két éve megkezdett településfásítási tevékenységet folytatjuk, ez alkalommal olyan utcaszakaszokra telepítünk díszfákat, ami a falu egyik legújabb épületeivel rendelkezik, viszont hiányos a növényzet, aminek az út állapotmegőrzésében is haszna lehet amellett, hogy esztétikai jelleggel is bír. Kifejezetten a nyári időszakra vonatkozó nagyobb probléma a település virágosított és fásított területeinek öntözése, amihez esővízgyűjtők beszerzésével kívánunk hozzájárulni. A tervezett darabszám nagyrésze kiosztásra kerül a lakosság körében, a helyi egyesületek is részesülnek ebben, amennyiben igényt tartanak rá, valamint az önkormányzati épületek mellett is helyezünk el belőlük, hogy megkönnyítsük a település közterületeit gondozók munkáját. Ez egy olyan eszköz lehet, ami csökkenti a nyári mindennapos öntözéssel járó terheket és időt takarít meg.

Az esővízgyűjtők kiosztásának koordinálásához jó ötleteket kaptunk a díjátadó konferencián. A lakosság köréből jelentkezni lehet az eszközért, azonban az átvétel feltétele lesz, hogy a lakos vállalja, hogy tavaszi-nyári-őszi időszakban legalább egyszer, előzetesen egyeztetett időpontban a helyi iskolások vagy óvodások csoportja ellátogathat hozzá „terepszemlére”, hogy megfigyeljék, az adott család milyen növények termesztésével foglalkozik, milyen technikákkal végzi a konyhakertjében a zöldségtermesztést, vagy éppen a virágágyások karbantartását. Ezzel a környezetismereti tudás átadása mellett egy plusz lehetőség adódik, hogy az idősebb és legfiatalabb generáció találkozzon és ismerkedjen egymással.

Az ösztönzés érdekében az önkormányzat tervezi, hogy egy-egy esővízgyűjtőhöz bizonyos darabszámban palántákat is adományoz kiültetésre.

Várt hatások és eredmények

Csapadékvíz hasznosításának hatékonysága, ezzel a helyi feladatokmegkönnyítése, valamint lakóhely megszépítése és generációk közötti együttműködés inspirálása. Újkeletű kezdeményezésként palántaprogram bevezetése, óvodások és kisiskolások számára tanulmányi látogatás.

 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

Rákoskeresztúr első esőkertje

A projekt teljes költségvetése: 3 667 277 Ft

Megítélt támogatási összeg: 3 167 277 Ft

A klimatikus eredetű, vízhez kapcsolódó probléma

Az Újlak utcai lakótelep tengerszint feletti magassága 148m és innen a Pesti útig (tengerszint felett 135m) a dombra merőlegesen fut lefelé a Kis utcai gyalogos, aszfaltozott sétány, amely 4m szélességével sok csapadékot gyűjt és vezet le egyenesen a Pesti út felé. Ez a vízmennyiség lent, a Pesti útról megközelíthető kavicsos-sóderes parkolóban reked meg, ahol a tömörödött talaj miatt nem szikkad és nem hasznosul. Kiadós esőzés esetén az itt pangó víz napokig akadályozza a parkolást és a gyalogos megközelítést, a pangó víz sokszor algásodásnak indul. Az aszfaltozott felületről tovább, a Pesti úti esővíz elvezető csatornába is folyik víz, ezzel feleslegesen terhelve azt. Az óriási, egybefüggő aszfaltozott kiteresedése a sétánynak mindemellett lehangoló látvány és teljesen céltalan.

A projekt szakmai tartalmának rövid ismertetése

Az aszfaltozott terület egy részének (80m2) felbontásával közterületi esőkertet alakítanánk ki, így a vízmegtartás eszközeivel kívánjuk csökkenteni a vízelvezetésből adódó problémákat, miközben kellemes pihenőhelyet hozunk létre. Ugyanakkor a burkolt felület csökkentésével a hősziget-hatást is mérsékelhetjük. A létrejövő zöld oázis kedvez a mikroklímának, árnyékot és oxigént biztosít, megköti a szálló port, a levegő minősége is javul ezáltal.

Várt hatások és eredmények

 • csapadékcsatorna hálózat terhelésének csökkentése
 • pangó víz kialakulásának megelőzése
 • +80nm közterületi zöldfelület
 • kellemes pihenő, találkozópont kialakítása
 • árnyékolás, oxigéntermelés, por és zaj csökkentése, mikroklíma szabályozása
 • lakóközösség bevonása a növénytelepítésbe és kertfenntartásba
 • edukáció, szemléletformálás és példamutatás a klímavédelem gyakorlati megvalósulása, valamint helyi mulcs és helyi istállótrágya használata által

 

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat

Élő udvar, zöldebb ház

A projekt teljes költségvetése: 1 932 500 Ft

Megítélt támogatási összeg: 1 835 875 Ft

A klimatikus eredetű, vízhez kapcsolódó probléma

A Duna-Tisza közi Homokhátság területe egyszerre több vízgazdálkodási kihívással küzd. Bugacpusztaháza a Homokhátság jellemző tanyás térsége. Globális klímaváltozás észlelhető, az éves csapadék mennyisége 5 éves hiányt indikált. Homokos talaja, átlag 12 méteres talajvíz szintje alapján, évek óta aszályokkal sújtott terület. Megmaradásunk egyik alapfeltétele az, hogy a kis mennyiségű és szélsőséges eloszlású csapadék pótlása érdekében helyben tudjuk tartani a természetes és lakossági vizeket is.

A projekt szakmai tartalmának rövid ismertetése

Az Önkormányzat esővíztartályokkal támogatja a klímabarát játékban való részvételt. A település lakossági környezetvédelmi játéka az „ÉLŐ UDVAR ZÖLDEBB HÁZ”, amelynek célja a lakosság ösztönzése, oktatása a környezet- és természetvédelemre. Az 5 éves játékidő alatt a résztvevő ingatlantulajdonosoknak meg kell felelnie évente egy-egy feladatvállalásnak: szelektív hulladékgyűjtés, esővízgyűjtés és hasznosítás, komposztálás, energiatakarékos háztartás, ökológiai szennyvíztisztító. Őshonos fák ültetésével pótolnánk a pár éve elkezdett parkosítási program keretében telepített fák kipusztult példányait, valamint folytatjuk az elelkezdett sorfásítást.

Várt hatások és eredmények

Jelen pályázattal a természetes eredetű víz összegyűjtése, hasznosítása, tárolása és a lakossági környezettudatosság erősítése a cél. Fásítással közel 2 hektár zöldterület a cél. Ebből körülbelül 5000 négyzetméter valósult meg. Cél a minél több árnyékot adó növény telepítése, közvetlen, tűző napos terület megszüntetése. Az elültetett növények mulccsal való takarásával a kijuttatott öntözővíz elpárolgásának megakadályozása, a hatékonyabb vízfelvétel a cél. A hatékony vízfelhasználásnak köszönhetően kevesebb vizet kell kijuttatni egy-egy öntözés alkalmával. Hosszú távon a település mikroklímájának kedvező alakulását várjuk, még úgy is, hogy csak lokálisan lesz érezhető a hatás.

 

Csömör Nagyközség Önkormányzata

A csömöri horgásztó partrendezése és a patakon átfolyásos rönkgát létesítése

A projekt teljes költségvetése: 3 684 211 Ft

Megítélt támogatási összeg: 3 500 000 Ft

A klimatikus eredetű, vízhez kapcsolódó probléma

A településre lehulló csapadék jelentős része a felszíni vízelvezető árkokon keresztül a patakba kerül. Az özönesők után összegyűlt nagy mennyiségű víz a vízfolyás medrét a belterületi szakaszon túl rendkívüli mértékben kimélyítette, néhol szurdokszerű árkok keletkeztek. A mélyen futó víz talajvíz elszívó hatása miatt a patakvölgyben lévő védett vizes élőhelyek kiszáradása elkezdődött, s erőteljessé vált. A patak belterületi szakaszán a medert alkotó rézsűk a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű víz hatására egyes kanyarulatokban kimosódnak.

A mesterségesen kialakított horgásztó partfala meredek, a jellegzetes vízparti növényzet csak egy keskeny sávban tudott megtelepedni. Az utóbbi években jelentkező erőteljesebb vízszintingadozások alkalmával a növények gyökere szárazra kerül, a levegőben lóg. A keskeny növénysáv a vízhez kötődő madarak számára sem nyújt biztonságos, parttól távoli költőhelyet. A fészkeket a sétaút közvetlen közelébe rakják.   Jelentős vízveszteséget okoz a párolgás, hiányzik a tóból a víz árnyékolását biztosító nádas. A tóban számottevő mocsári teknős populáció él. Szaporodási helyül a közeli játszótér és a földút homokját használják, ahol csekély az utódok túlélési esélye. Szükség van egy biztonságos, vízhez közeli háborítatlan homokpadra.

A projekt szakmai tartalmának rövid ismertetése

A csömöri Strand téren „átfolyásos tározó” rönk gát létesítése, kis vízgyűjtő terület kialakítása, ökoszisztéma-alapú vízgazdálkodás, ami népszerűsíthető. A meglévő tanösvény mellett valósul meg. A tervezett rönkgát körülbelül 4 m széles és 0,7 – 1,2 méter magas lesz.

A csömöri Horgásztó két rövidebb partoldalának (90 m és 100 m) part rendezését, átalakítását szeretnénk megvalósítani. Biodiverz élőhelyek kialakítása: lankás partszegély kialakítása, nádtelepítés, a madaraknak költősziget, a teknősöknek költőhely és napozóhely. Itt horgászati tevékenység alig történik, mód nyílna arra, hogy egy szélesebb, 2-3 méteres lankás partszegélyt alakítsunk ki, ahol majd a parti nádas, és más vízparti növények szélesebb sávban tudnak elterjedni.

Várt hatások és eredmények

A tervezett beavatkozások hatására a tó ökológiai és tájesztétikai jelentősége nagymértékben növekedne. A tó kedvenc kirándulóhelye a csömörieknek és a főváros szomszédos kerületében élőknek. A kisgyerekesek is szívesen látogatják, mivel korábban sportpark és játszótér létesült a tó mellett.

Az önkormányzat és több civil szervezet számos rendezvényt tart mindkét helyszínen, így a tervezett beruházások megvalósulásuk esetén széles körben ismertté válhatnak, a környezettudatos szemléletmód népszerűsítésében fontos szerepet tölthetnek majd be.

 

Füzérradvány Községi Önkormányzat

A projekt teljes költségvetése: 3 500 000 Ft

Megítélt támogatási összeg: 3 498 000 Ft

A klimatikus eredetű, vízhez kapcsolódó probléma

Füzérradvány területén intenzív erdőművelés folyik mely következtében a talaj és szél erózió veszélye lép fel, valamit nagy mennyiségű vágási hulladék keletkezik melyet jelenleg elégetnek. 

A projekt szakmai tartalmának rövid ismertetése

A Benjes sövény két oszlopsorból áll. A zöldhulladékot (ágak, gallyak) a két sor közé rendben halmozzák fel. A sövény magassága 150 cm, hogy kézi erővel is kényelmesen egymásra rakhatóak az ágak. A Benjes-sövény neve Hermann és Heinrich Benjes testvérpárhoz fűződik. Közönséges nevén „Bogárhotelnek” is hívják A Benjes testvérek, mint lelkes természetbarátok és tájkertészek, gondolkodtak a holtfa ésszerű használatán. A holtfákból, száradékokból, vesszőkből és fiatal hajtásokból készült sövény rövid időn belül képes saját életre kelni. A vesszők kihajtanak, a holtfa elkorhad és tápanyaggá válik.

A sövény élőhelyet biztosít olyan állatok számára, amelyeket egyébként keresnünk kellene rendezett környezetünkben. A szél és az állatok különböző magvakat hordanak a sövénybe, amelyektől új élet keletkezik. Az állatok is (a sündisznók, a cickányok, a gyíkok, a törékeny kuszmák és a varangyok) menhelyre lelnek a sövényben. A madarak – a feketerigó, a vörösbegy és az ökörszem – fészkelnek benne. A hasznos rovarok, mint a vad méhek és a dongók menedéket találnak és ugyancsak fészket építenek.

A kezdetekben a sövény alig igényel gondozást, szükség lehet a gallyak ágak pótlására. Amikor a sövény megtelik élettel, a tájidegen invazív fa- és cserjefajokat el kell távolítani.

Várt hatások és eredmények

A projekt célja kettős: a helyi lakosokkal és civil szervezetekkel közösen létrehozandó sövény, mintaprojektként valósul meg, amellyel bemutatásra kerül ennek a különleges sövénytípus megépítésének lépései és sokoldalú funkciói.

2022 tavaszán Füzérradványban újra szerveződött a polgárőr egyesület, mely új tagok felvétele mellet kiegészítette tevékenységét közéleti problémák megoldása érdekében és ilyen és ehhez hasonló feladatok megoldása mellé áll. 

Az elkészült, beállt sövény a biológiai sokféleség növeléséhez, talajvédelemhez, szénmegkötéshez járul hozzá, amely természeténél fogva a helyi, jellemző növénytársulások fajaival valósul meg. A sövény mérsékli a szél és víz okozta talajlehordást. 

A sövény hosszú éveken át fog biztosítani lehetőséget arra hogy a település területén keletkező zöldhulladék egy részét ilyen módon hasznosítsuk és fenntartsuk színes flórának és faunánkat. 

 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

Minden esőcsepp számít

A projekt teljes költségvetése: 3 675 000 Ft

Megítélt támogatási összeg: 3 500 000 Ft

A klimatikus eredetű, vízhez kapcsolódó probléma

A klímaváltozás hatására jelentkező szélsőségesebb időjárás Gyenesdiáson többnyire gyorsan lezúduló viharos esőzéseket, nyáron pedig hosszabb időszakon át melegebb, aszályosabb időszakokat eredményez. 

A kiegyensúlyozottabb öntözéshez kiemelten fontos az esővíz gyűjtése, ezáltal is a csapvíz használatának mérséklése és közvetve a klímavédelem elősegítése.

A projekt szakmai tartalmának rövid ismertetése

A projekt keretében a lakosság részére a kiegyensúlyozottabb öntözés megvalósítása érdekében 62 db 210 literes komplett esővízgyűjtő tartályt (tartály, csap, esőlopó, stabilizáló talp), és tartályonként öt éven keresztül 1-1 liter Kondisol növénykondicionáló terméket adunk pályázati feltételekhez kötve. Továbbá a nyertesek  2023. tavaszán, egyszeri alkalommal zöldség és fűszernövény palántákat is kapnak. 
Víztartályra azon helyi állandó lakos pályázhat, aki

 • saját tulajdonú kertjében a pályázat elbírálását követően vállalja, hogy 5 éven keresztül legalább 10 m2-en idény zöldség termesztést folytat, veteményeskertet tart fent,
 • vállalja, hogy az 5 év alatt minimum 10 Kertbarát Kör szakmai előadáson részt vesz,
 • vállalja, hogy a saját termesztésű növényekből öt éven keresztül a szeptemberi Burgonyanap keretében zajló Kerti Kosár Mustrára termést bemutató kosarat hoz,
 • vállalja, hogy öt évig az esővízgyűjtő edényt megőrzi és használja,
 • vállalja, hogy 5 éven keresztül évente 1 Liter Kondisol növénykondicionáló szert felhasznál.

Várt hatások és eredmények

A mutatós és rendkívül praktikus Aqua Can Baby 210 literes esővízgyűjtő tartályok elterjedése reményeink szerint a háztáji kertészkedés ösztönzését támogatják és ösztönzik a lakosságot arra, hogy saját maguk termeljék meg családjuk részére a zöldségeket, gyümölcsöket. A gyermekek saját családjuk jó gyakorlatán keresztül tanulják meg az egészséges növénytermesztés alapvető lépéseit és örökítik tovább e szellemiséget, mely a kényelmes, multinacionális kínálat kiszolgáltatottsága mellett egyre fontosabb.  A pályázati feltételekkel összhangban a Kertbarát Kör rendezvényein való részvétel szemléletformáló jelleggel bír.

A projekt nagy előnye, hogy egy körforgásos rendszeren alakul, hiszen a tavasszal az „Egy ház palántázz” akció keretében kiosztásra kerülő palánták terméseiből ősszel Kerti Kosár Mustra eseményen termésbemutató kosarat kell hozni. Az év közbeni Kertbarát Kör szakmai rendezvényein és az őszi Mustrán szakértők adnak tanácsot, amivel évről-évre  jobb és minőségibb saját termesztésű veteményeskertek  alakulnak ki Gyenesdiáson.

Halastó Község Önkormányzata

A víz nélküli Halastó… Társadalmi összefogással megvalósuló vízmegtartó mintaprojekt Halastó község belterületi csapadékának a természet számára való hasznosítására

 

A projekt teljes költségvetése: 4 209 000 Ft

 

Megítélt támogatási összeg: 3 500 000 Ft

A klimatikus eredetű, vízhez kapcsolódó probléma

A patakokat a 70-es években erősen szabályozták, mélyen kikotorták. Az említett beavatkozások miatt a rétek és a vizes élőhelyek állapota romló tendenciát mutat.

A projekt szakmai tartalmának rövid ismertetése

A projekt önkormányzati, állami, és magántulajdonú területeket is érintene, a patak mellet magántulajdonú rétek és erdők találhatók. A tervezési szakaszon az 50 éves – szabályzás előtti – szintre emelnénk a patakmeder fenékmélységét, és csésze alakúra formálnánk. Elhelyezésre kerül 3 vízmegtartó megoldás, egy hosszú földgát, egy rönkgát, és egy szabályozható zsilippel bíró gát.

Kb 15 hektár felületről időnként villám árvíz zúdul a Fő utcára ahol található a, – több mint 1 hektárnyi tető és beton felülettel bíró – bútorgyártó üzem, együttes víz hozamukat a Bük patak fogadja.

A projekt lényege, hogy ezeket a vizeket a természet számára hasznosítva visszatartsuk, ha pedig sok a csapadék, akkor szabályozva engedjük le. A Fő utcai árkot eltérítenénk egy magántulajdonú rét fele, egy széles bio árokban egy alacsony földgát rendszer mögé vezetnénk. A Bük patakon is létrehoznánk egy legfeljebb 1 méter magas lapos földgátat, egy innovatív szabályozható zsilippel.

Az üzemből lezúduló kisebb víz mindig el fogja érni a bio árkot, az ottani vízkedvelő kultúrákban kifejlve szikkasztó, és jótékony élőhelyi hatását. Több víz pedig  szétterül a réten, és az égeres erdőben, ahonnét néhány óra, vagy pár nap alatt a szabályozható hódgát zsilippel leengedhető lesz az alsó szakaszok fele.

Úgy gondoljuk, hogy a vízmegtartó megoldások a gazdák által akkor lesznek elfogadhatók, ha szabad kezet adunk nekik a szint szabályozásban. (például: a széna betakarítása idején nyitva van a zsilip, ősztől tavaszig folyamatosan zárva.)

Várt hatások és eredmények

Komplex mintaprojektként tekintünk a beruházásunkra, sikere nyomán azt széles körben be kívánjuk mutatni! Ehhez kiadványokat és honlapot készítünk, a kivitelezést részletesen dokumentáljuk. A helyszínre túraösvényen vezetjük majd be az érdeklődőket, azon a célunk az edukáció.

Eredményt várunk a talajvízszint emelkedésben, a rétek és erdők élőhelyi feltételének javulásban, fű, és fahozam növekedésében. Valamint a lejjebb lévő források vízhozam növekedésében és vízminőség javulásban, bizakodunk a gázló madárfajok megjelenésében is.

A projekt sikere nyomán, további lépésként szeretnénk településünk közösségét a teljes területünkre való vízmegtartó megoldások magvalósítására meggyőzni. Továbbá folytatni szeretnénk kis beavatkozások sorozatával, felfele a vízgyűjtő határáig, az árkok helyenként történő betemetésével. Valamint az alsóbb szakaszokon további a minimális beavatkozások sorozatával, legfeljebb 1 m magas lapos föld- és rönkgátak sorozatával.

Késő célunk elindítani egy nagyobb horderejű, széleskörű összefogást igénylő programot, amelynek a magja, az Őrségi Nemzeti Park kezelésében lévő lápos erdő, ami Natura 2000 terület a Sárvíz melléken.

Távlati, de annál határozottabb célunk, hogy Halastó települése -3-5 éves intervallumban- a Bük patak teljes vízgyűjtőjére kiterjedő komplex vízmegtartó minta programot készítsen elő, amely magában foglalja bármely tulajdonú réteket, erdőket, és bármely állami kezelésű területeteket.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat

Klímatudatos vízmegtartás Hosszúhetényben

A projekt teljes költségvetése: 3 492 000 Ft

Megítélt támogatási összeg: 3 492 000 Ft

A klimatikus eredetű, vízhez kapcsolódó probléma

Hosszúhetény a Kelet-Mecsekben, a Zengő déli lankáin fekszik. Vízhelyzete a hegyvidékekre jellemző tényezőkből áll össze: a hegyről az erdészeti utakon, szőlőhegyi dűlőutakon, falusi utcákon lefolyó csapadékvizek nagyrészt az árokrendszereken át távoznak a falu területéről. A vízerózió jellemző problémája a mellékutcáknak. A változó klímában kialakuló rapszodikus csapadékmintázatokban a hirtelen lezúduló esők nagy terhelést jelentenek a vízelvezető rendszernek, miközben a hosszú száraz időszakok vízhiányt okoznak. A hegyről elfolyó vizek már nem pótlódnak, eddig nem látott aszály figyelhető meg az erdőkben, mezőkön, szántóföldeken.

A megoldáshoz teljes szemléletváltásra van szükség: a vízzel kapcsolatos hagyományaink helyett új szokásokat kell kialakítanunk ahhoz, hogy a környezetünk élhető maradjon. Rendkívül fontos, hogy a leeső csapadékvizek a lehető legnagyobb mértékben a falu területén maradjanak és feldolgozható léptékben a helyi talajokba szivárogjanak be. A falu egyik legfontosabb értéke a települést körülvevő természeti környezet. Nemcsak ökológiai, hanem gazdasági szempontból is érdekünk, hogy mindent megtegyünk a környezet megóvására – ennek fontos része a természetes vízmegtartás.

A vízmegtartást a külső régiókból befelé haladva kell felépíteni, hogy a faluba minimális mennyiségű lefolyó vizek érkezzenek a hegyoldal felől. A külterületeken szakaszosan lassítva lehet a lefolyó vizeket az utak mentén húzódó területekre juttatni és ott elteríteni. A belterületen a háztetőkről lefolyó vizeket minél több módon ki kell használni, mielőtt a csatornarendszerben távoznak.

A projekt szakmai tartalmának rövid ismertetése

 1. Vízmegtartás a dűlőutakon

A hegyoldalban futó dűlőutak nagy része merőlegesen halad a hegynek fölfelé. Emiatt szinte vízelvezető árkokként működnek, ahol a csapadékvíz hömpölyögve folyik le. Ezzel egyrészt elveszítik ezek a területek az értékes vizet, másrészt a víz ereje folyamatos eróziót eredményez, ami miatt az utakat lehetetlen jó állapotban tartani. Ennek a kettős negatív hatásnak egyszerű megoldását jelenti az ún. folyókák alkalmazása: a folyóka egy egyszerűen kialakított, betonozott sekély vályú, amely az útra enyhén szögben, egyik oldalra lejttetve a vizet eltéríti. A folyókák bevezetik a vizet az út melletti zöldterületre, ahol a talajba szivárog és élteti azt. Az út meredeksége határozza meg azt, hogy milyen sűrűn érdemes a folyókákat elhelyezni.

A pályázat keretében a következő tevékenységeket végezzük: A szőlőhegyen két jellemzően vízterheléssel küzdő dűlőutat teljes hosszon folyókákkal látunk el. Összesen 20 db folyókát alakítunk ki. Ezzel a művelettel összesen kb. 1100 méter hosszú útszakaszt látunk el vízmegtartó folyókákkal. Ezzel évi 500 mm csapadékátlaggal számolva 1650 m3 vizet fogunk évente a közvetlen határos területeken tartani, az utak erózióját megakadályozzuk, a falu felé folyó vízterhelést jelentősen csökkentjük.

 1. Vízmegtartás a tájban

A tájszintű vízmegtartás különösen lényeges az olyan változatos domborzatú vidékeken, mint amilyen Hosszúhetényre is jellemző. Bármilyen tájszintű földművelés csak akkor lehet hosszútávon sikeres és fenntartható, ha együtt működik a terepi adottságokkal. A szintvonalas földművelés a természetes vízmegtartás legalapvetőbb eszköze, amelyet a dombos vidékeken meg kell tanulnunk alkalmazni. Az övároknak nevezett vízmegtartó beavatkozás egy olyan szintvonalon haladó sekély árok, amely a lefelé folyó felszíni vizet megállítja és a talajban elteríti. Ezzel a módszerrel száraz vidékeken is sikeresen lehet fás növényzetet ültetni, ami különösen fontos szempont Hosszúhetény lankáin.

A pályázat keretében a következő tevékenységet végezzük: Övárkokat létesítünk egy hegyoldali termőföldön, majd az övárkok mentén faültetést szervezünk. Az önkormányzati tulajdonban lévő, kb. 3000 m2-es zártkerti ingatlan jelenleg egy szántóból lett rét. Itt 2 db 50 méter hosszú övárkot létesítünk, majd ezek mentén őshonos fákat ültetünk önkéntesekkel.

 1. Vízmegtartás a ház körül

A belterületen a vízmegtartás már nemcsak az úton lefolyó vizeket jelenti, hanem a háztetőkre érkező csapadékot is. Mivel a belterületeken jellemzően sok a burkolt felület, a vízmegtartás a hőháztartás javításában is fontos szerepet játszik. Szükség van nyílt vízfelületekre, párolgásra. A kerti tó kitűnő módja annak, hogy a lakosság részt vegyen a közösségi vízmegtartásban és a klímavédelemben.

A pályázat keretében a következő tevékenységet végezzük: Kerti tavat létesítünk a falu központjában működő, 3 civil szervezet által fenntartott Szederfás Közösségi Házban. A tavat a háztetőről érkező esővíz fogja táplálni. Ezzel a Közösségi Ház saját vízmegtartó rendszerét javítjuk, és egy újabb bemutatóhelyszínt hozunk létre.

 1. Vízmegtartás a belterületi növényzetben

A fák jelentik a belterületi vízmegtartás, azon belül pedig a páravisszatartás egyik legfontosabb eszközét. Minél több helyen kell nagyméretű fáknak állniuk, hogy a közvetlen környezetüket az árnyékukkal és a párologtatásukkal hűtsék.

A pályázat keretében a következő tevékenységet végezzük: A falu lakossága által használt két népszerű játszótér területén szervezünk lakossági faültetést. Ennek keretében a közösség együtt ülteti el a fákat, a gyermekeket is bevonva a projektbe. Összesen 50 db fát ültetünk.

Várt hatások és eredmények

A pályázat keretében egy olyan szemléletformáló, gyakorlatias projektet szeretnénk megvalósítani, amely során ténylegesen vízmegtartó beavatkozásokat telepítünk a faluban több helyszínen, különböző vízmegtartási funkciókkal. Ezek a beavatkozások egyrészt ténylegesen javítják a falu vízgazdálkodását, másrészt állandó jó gyakorlatként és bemutatóhelyszínként a helyi lakosság és más önkormányzatok számára megtekinthetők, tudásanyagként továbbadhatók. A projekt során együttműködünk a helyi lakossággal és civil szervezetekkel, emellett helyi cégek segítik a munkák kivitelezését. A közösségi vízmegtartásban mindenkinek van szerepe, ezért fontos, hogy a faluközösséget bevonjuk és motiváljuk. A fizikai kivitelezés mellett a kommunikáció is szerves része lesz a projektnek: újságcikk és helyi tévéadás is készülni fog, valamint elektronikus közösségi platformon fogunk foglalkozni a vízmegtartás témájával.

Fontos, hogy a vízmegtartás fontossága a köztudatba kerüljön. A projekthez kapcsolódóan egy átfogó kommunikációs kampányt is szervezünk. Ennek keretében minden kivitelezendő tevékenységről beszámolunk a helyi újságban, a helyi online tévében, valamint az önkormányzati honlapon. Ezek a tevékenységek önkéntes munkaként fognak megvalósulni a projekt támogatása érdekében.

A tevékenységhez kapcsolódó oktatási lehetőség és civil kapcsolódás: A beavatkozással létrejövő vízmegtartó zóna kitűnő bemutatóhelyszín lesz más önkormányzatok számára. A civil lakosság számára pedig a Magyar Parma kultúra Egyesület (MAPER) civil szervezet fog partnerként kapcsolódni. A MAPER Hosszúhetényi telephelye az érintett dűlőutak egyikével határos. A telephelyen rendszeresen szerveznek oktatásokat, képzéseket érdeklődők számára többek között vízmegtartás témában is. A jövőben ezen képzések keretében a létrejövő vízmegtartó zóna működését is részletesen taglalni fogják, ezzel növelve a lakosság víztudatosságát.

A Gyalogút Alapítvány, a Zengő-Mozgó Egyesület és a Cserkész Baráti Kör helyi civil szervezetek közös fenntartásában működik a Ház. Mivel a Házban rendszeresen vannak tanfolyamok, találkozók, képzések, a jövőben sok ember számára válik megtekinthetővé, tanulmányozhatóvá ez a beavatkozás. Ezen szervezetek önkéntes tagjai részt vesznek a kerti tó kialakításában, ami egy műhelynap keretében zajlik majd. A tó karbantartását szintén a civil szervezetek fogják végezni a jövőben.

Perőcsény Községi Önkormányzat

Hódok által biztosított vízmegtartás és konfliktuskezelés a perőcsényi hordalékfogónál

A projekt teljes költségvetése: 3 972 000 Ft

Megítélt támogatási összeg: 2 392 000 Ft

A klimatikus eredetű, vízhez kapcsolódó probléma

A perőcsényi Orzsán-patak szélsőséges vízjárása, és az egyre gyakoribb vízhiány miatt a patakmenti vizes élőhelyek és természetszerű élőhelyfoltok eltűnőben vannak, ami nem csak klimatikus eredetű, hanem a patak csatornásítására is visszavezethető. Ezért szükségesnek tartjuk a patak „visszavadítását”, melynek eszközeként projektünk célja a patak mentén élő hódok vízmegtartási és vízrendezési tevékenységének támogatása és megőrzése a horgásztóként hasznosított víztározó hordalékfogójában. A hódok tevékenysége nyomán jelentős mértékben javult a hordalékfogóban kialakult vizes élőhely ökológiai állapota és a patakot kísérő égerliget vízellátottsága, látványosan növekedett a terület változatossága, biodiverzitása. A hódok táji léptékben is kiemelkedő fontosságú kétéltű-szaporodóhelyet és ökológiai folyosót hoztak létre és tartanak fenn. Építményeik ugyanakkor a patakon hirtelen lezúduló csapadékvizek lassítását, elterülését is biztosítják (hódgátak, hódcsatornákkal létesített oldaltározók, kanyarulatok). A hódok jelenléte és tevékenysége természetes és önfenntartó vízmegtartási és árcsúcs-csökkentő megoldást kínál, és számos, természetvédelmi, környezeti, klimatikus szempontból jelentős hozadékkal szolgál.

A projekt szakmai tartalmának rövid ismertetése

A hordalékfogó gátját a korábbi árhullámok, valamint a hódok járatásási tevékenysége meggyengítette, így a konfliktus kezeléséhez, a műtárgyi funkció, valamint a vizes élőhely fennmaradása szempontjából is elengedhetetlen a gát állapotának javítása, a gáttest védelme. A gáttesten feltárt hódjáratokat vízmérnökök irányításával kézi szerszámok segítségével betömítjük: a járatok felett, a gátkoronáról és a rézsűről eltávolítjuk a gyökérzettel átszőtt feltalajt, majd a járatok aljáig a töltéstest anyagát. Ezt követően rétegesen tömörítve kerülnek betöltésre a járatok. A töltéskorona és a rézsűfelület erózióérzékenységének csökkentéséről füvesítéssel gondoskodunk. Az újabb hódjáratok kialakításának megakadályozása érdekében a vízszél környezetében, a gát felvízi rézsűfelületén horganyzott drótfonat kerül leterítésre, lerögzítésre. A hódgát felső részébe túlfolyóként működő, legalább 300 mm átmérőjű, 15 méter hosszú, korrugált áteresz cső kerül szűrővel. Ez hivatott átvenni a hódgát által elzárt árapasztó bukó szerepét. A projekt további lényegi részét képezi a monitoring, amit nagy érzékenységű vadkamerákkal valósítunk meg. A monitoring célja az, hogy figyelemmel kísérje a területet használó fajok egyedeinek tevékenységeit, mozgását, gáthasználatát.

Várt hatások és eredmények

Szeretnénk ezzel a projekttel hozzájárulni ahhoz, hogy legyenek lokálisan is alkalmazható jó gyakorlatok hasonló konfliktushelyzetek kezelésére, mikromenedzsmentjére. Várakozásaink szerint a hódok tevékenységének támogatása, helyben tartása messzemenő és tovagyűrűző ökológiai hatást fog gyakorolni a patak és a patak menti (egykor vizes) élőhelyekre, így a patak visszavadítása természetes módon történhet meg. A visszavadítás rendkívül fontos a térség (táji lépték) vízhiányos állapotának kezelése, az eltűnő vizes élőhelyek helyreállítása, megőrzése szempontjából. Eddigi vizsgálataink alapján a víztározó (horgásztó) vízminőségének jelentős mértékű javulása várható, ami társadalmi, helyi közösségi szempontból képvisel hasznot. A hódok által biztosított természetes vízmegtartás és vízrendezés támogatása vízhiányos területek számára mintaként szolgálhat, ezzel javulhat a faj társadalmi megítélése is. A monitoring értékes információkkal, adatokkal szolgál a hódmocsarak „evolúciójáról”, a diverzitás növekedéséről, a sokrétű ökológiai hatásról. A hódok által menedzselt vizes élőhely számos ritka és veszélyeztetett faj menedéke, élőhelye, táplálkozóhelye (vadmacska, fekete gólya, kétéltű fajok, mocsári teknős, stb.).  

Pomáz Város Önkormányzata

Tartsuk vissza!

A projekt teljes költségvetése: 2 260 000 Ft

Megítélt támogatási összeg: 1 810 000 Ft

A klimatikus eredetű, vízhez kapcsolódó probléma

A szélsőségessé váló időjárás során óriási problémát jelent a hirtelen lehulló, nagy mennyiségű csapadék, amely elönti a pincéket, elmossa, feláztatja az utakat járhatatlanná téve azokat. Ugyanakkor az eső elvonultával szárazság, aszály sújtja a vidéket, mely nem csak a mezőgazdasággal foglalkozóknak, kiskerteseknek jelent problémát, hanem a nagy meleg, a poros utak, a közterületi fák árnyékának hiánya miatt a lakosság is szenved.

A projekt szakmai tartalmának rövid ismertetése

Mivel azt gondoljuk, hogy lényegi változtatást csak szemléletformálással és ebből fakadó hétköznapi (víz)fogyasztási (felhasználási) szokások megváltoztatásával lehet elérni, ezért programunkban olyan „jó példák” bemutatásával próbáljuk ösztönözni a lakosságot.

A pályázati programunk két fő részből tevődik össze:

 1. szemléletformálás és ösztönzés „elméleti” síkon

 • „klíma konferencia” megszervezése
 • esővíz „tanösvény” kialakítása
 • cikksorozat a helyi újságban (és a városi web oldalon)
 • lakossági pályázat kiírása (a jó példákban bemutatott megoldások egyéni megvalósításának támogatása)
 • rajzpályázat

2. gyakorlati oldal (minta megoldások) – az esővíz felfogásának és hasznosításának lehetőségeinek bemutatása

 • tetőről víz gyűjtése vízgyűjtő tartályokba, vízlopók kialakítása több változatban
 • lejtős utcáról, tetőről a kialakításra váró esőkertekbe 
 • faültetés

Várt hatások és eredmények

Célunk, hogy olyan – egyszerű, kis költségvetésű –példákkal szolgáljunk, melyeket a lakosság egyénileg is meg tud valósítani, így segítve az önálló alkalmazkodást a szélsőséges csapadékeloszláshoz. A konkrét műszaki megoldások járulékos előnyei, hogy rávilágítanak arra, hogy az egyén is képes tenni magáért, a környezetéért és a felelősséget sem lehet teljesen áthárítani a megfoghatatlan hivatalokra, vagy éppen a gyárakra, ipari szolgáltatókra. Így formálódik a szemlélet, erősödik az egyéni szerep és felelősségvállalás. járulékos előnyként jelentkezik a városi környezet szépülése (faültetés, esőkert), de ide sorolható, hogy a zivatarok okozta károk mérséklésével a költségvetést is kímélni lehet.

Pusztaszentlászló Község Önkormányzata

Tudatos vízgazdálkodás Pusztaszentlászlón

A projekt teljes költségvetése: 3 305 500 Ft

Megítélt támogatási összeg: 3 305 500 Ft

A klimatikus eredetű, vízhez kapcsolódó probléma

Pusztaszentlászló településnek, a klímaváltozás hatására fellépő hőmérséklet emelkedés és csapadékszegény időjárás miatt, évről-évre gondot okoz a közintézményeknél és a közterületeken az öntözés. Az elmúlt évek turisztikai beruházásainak köszönhetően a község egyre több látogatót vonz. Az önkormányzatnak fontos a falu arculata, a virágos közterek. Ezen területek gondozását szeretnénk a projektből környezettudatosan megoldani az esővíz gyűjtésével és felhasználásával.

Pusztaszentlászló Község Önkormányzata példát szeretne mutatni a lakosságnak arra, hogy az esővíz gyűjtése és hasznosítása az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb módja a kerti öntözésnek. Az esővizet az ember ősidők óta gyűjti és hasznosítja. A mai kor emberének mégis újra el kell sajátítania azt a tudást, amelyet két generációval korábban még evidenciaként kezeltek.

A projekt szakmai tartalmának rövid ismertetése

Az önkormányzat tulajdonában lévő épületekre esővízgyűjtő tartályok kerülnek elhelyezésre, majd ezekből az edényekből töltjük fel az intézmények területén és a közterületeken található virágágyásokban elhelyezett ollákat.

Az olla egy máz nélküli cserépedény, amely fala lassan engedi át a vizet, ezért öntözésre kiváló. Az edényt be kell ásni a földbe, a növény gyökeréhez és feltölteni esővízzel. Ha a talaj szárazabbá válik, a kiáramlás felgyorsul, ha a talaj nedves, a víz nem szivárog ki az edényből. Ez a fajta öntözési mód rendkívül hatékony és takarékos. Az edények megfelelő bánásmód mellett évtizedekig használhatók.

A közintézmények részére 8 darab esővízgyűjtő tartály kerül beszerzésre. Az intézmények területén és a köztereken 55 db olla kerül kihelyezésre. A lakosság részére 70 darab esővízgyűjtő tartály kerül átadásra, ösztönözve polgárokat a takarékos vízhasználatra

„Jó példa” bemutatásával, a lakosság, kiemelten a fiatal korosztály bevonása valósul meg a projektbe. Életkoruknak megfelelő szemléletformáló foglalkozások, illetve tevőleges „munka” formájában Pld. ollák lerakása, kiásása.

Várt hatások és eredmények

A projekt közvetett célja: a családok klíma- és energiatudatosságának növelése. A klímaváltozásra való felkészülés és az ahhoz való alkalmazkodás elkezdése a jó példa bemutatásával. A projekt közvetlen célja, a rendelkezésre természeti forrás (esővíz) hasznosítása. Az esővízzel kiválthatunk egy olyan tevékenységet, amihez korábban csapvizet használtunk.

A köztereken lévő növények öntözéséhez, gondozásához nem kell az ívóvizet felhasználni. Lényeges előny, hogy az esővíz ingyen van, nem kell fizetni érte víz- és csatornadíjat. A gyermek és felnőtt közösséget fogékonnyá tesszük a környezeti problémák kisléptékű, helyi kezelésére. A környezettudatos életmódhoz kapcsolódó ismeretek átadása a gyermekek számára kardinális kérdés.

Szada Nagyközség Önkormányzata

Innovatív vízmegtartó fejlesztések Szadán

A projekt teljes költségvetése: 7 807 000 Ft

Megítélt támogatási összeg: 3 325 000 Ft

A klimatikus eredetű, vízhez kapcsolódó probléma

1. Székely Bertalan úti átvezetés és környezete vízelvezetési problémái
A szadai Székely Bertalan út déli irányból teszi megközelíthetővé Szada központi részeit. Keleti irányban magasabb térszíneket határol, melyek jelentősen beépítettek, de a vízelvezetés nem kellően megoldott, ezért az ottani területeken keletkező csapadékvizek a Székely Bertalan út felé folynak, esetenként azon át buknak, veszélyeztetve az út túloldalán található ingatlanokat.

2. Talajvízszint csökkenése a Szadai Mintaterületen és környezetében
A Fölösleg-dűlői-patak medrét évtizedekkel korábban egyenesre és mélyre kotorták, mely a talajvízszint jelentős süllyedéséhez vezetett. A táj szárazodása miatt az egyik legnagyobb kockázatnak kitett természetvédelmi értéke a patak középső szakasza mentén található Szadai Mintaterület. Ezen a területen indította el a Tavirózsa Egyesület és a Szent István Egyetem a nemzetközi szintű Lápi póc Fajvédelmi Mintaprogramot, 2008-ban. Itt 10 db, 60 m3 térfogatú, talajvíz táplálta, kubikgödör jellegű tómeder került kialakításra. A tavakba a fokozottan védett lápi pócot, védett réticsíkot és széles kárászt telepítettek, melyek összesített természetvédelmi értéke több 10 millió Ft. A rekord mértékű aszály és az új házak miatt növekvő talajvízhasználat (locsolás) miatt a tavak vízellátottsága 2022-ben kritikus helyzetbe került.

A projekt szakmai tartalmának rövid ismertetése

1. Székely Bertalan úti átvezetés és környezete vízelvezetési problémáinak megoldása
A Székely Bertalan út magasabb, keleti oldalán nincs mód a lefolyás késleltetésére, ezért a nyugati oldali lakóingatlanok elöntésének megelőzése, valamint az út mentén keletkező vizek kezelése érdekében az út és a nyugati házak közötti erdőfoltban van lehetőség erdős esőkert, szivárgómező létesítésére. Az esőkertet a ligetes terület ritkás faállománya értékes/idős egyedeinek megtartása mellett, és természetszerű medermorfológiai kialakításával (pl. lapos, tájba simuló „rézsűk”, nem szabályos partvonal, eltérő fenékmélység), tájhonos cserje- és fatelepítéssel (a lakosság bevonásával) alakítjuk ki.

2. Vízvisszatartás a Szadai Mintaterületen és környezetében
A Szadai Mintaterület keleti határán húzódó a Fölösleg-dűlői-patak mentén a mélyebb fekvésű sávokban, szakaszosan vízigényes vegetáció (nádasok és puhafás ártéri ligeterdő) jött létre. A patak szelvényének megfelelő pontokon történő szűkítésével (pl. lokális vagy szakaszos mederemeléssel, rönkfalfal és/vagy az esőkertben kivágott idegenhonos fákból készült rőzsefonattal) a víz „megtartható” (időszakosan, a nagyobb hozam visszatartásával) ezen nádasok és füzesek területén. A leírt megoldásokkal a homokos, kanalizált patakmedrek és a klímaváltozás által kiszárított/szárazodó táj vízellátását lehet segíteni, ill. az autópálya felől érkező lökésszerű nagycsapadékok lefolyását lehet késleltetni. A célterületen a jobbparti lakóutcák védelme mellett is lehetőség van a mederfenék – és ez által a talajvízszint – emelésére. Ide olyan mederfeltöltéseket tervezünk, melyek meghatározott szelvényekben elhelyezett rönkanyagú keresztfalak közé helyezett föld betöltésekkel készülnek. Ennek egy másik változata a feliszapoló rönkművek, vagy rőzsefonatok, rőzsekolbászok elhelyezése, melyek a felvíz felől érkező hordalék megfogásával, a meder és környéke bolygatása nélkül emelik meg a medret.

Várt hatások és eredmények

Az erdős esőkert létrehozásával megszűnik a Székely Bertalan út és a lakóingatlanok nagyvizek általi veszélyeztetése, és egy üdébb, természetesebb élőhely jön létre a jelenlegi gyomos ligetes terület helyén. A helyi lakosság mozgósítására, bevonására kiváló lehetőséget nyújt az erdős esőkertben tervezett tájhonos fa- és cserje ültetés, és az idegenhonos fák kivágása. A patak menti beavatkozásokkal a Szadai Mintaterület lápi pócos kistavainak vízszintje megemelkedik, mellyel az aszály miatti veszélyeztetettségük csökken. E mellett a patak menti védett lápos, mocsaras élőhelyek állapota is javulni fog a jobb/kiegyensúlyozottabb vízellátottság következtében.
Összességében mindkét projektelem segíti a vízmegtartást a településen, mely egyrészt növeli a zöldfelületek és a mezőgazdasági területek vízellátottságát, másrészt kedvezően hat a mikroklímára is.

Szokolya Község Önkormányzata

Közösségi udvar rehabilitációja

A projekt teljes költségvetése: 2 421 000 Ft

Megítélt támogatási összeg: 2 191 000 Ft

A klimatikus eredetű, vízhez kapcsolódó probléma

Magyarországon a települések egyre jobban ki vannak téve a növekvő átlaghőmérséklet,  a csökkenő csapadékmennyiség és változó csapadékeloszlás negatív  hatásainak. A klímaváltozás  hatására a vízkészletek jelentős csökkenése, időjárási szélsőségek, azaz hőhullámok és szárazságok, illetve extrém mennyiségű csapadékok prognosztizálhatóak. Ezek kiküszöbölésére a  Szokolyai Önkormányzat LIFE LOGOS 4 WATER projektje keretében az alábbi célokat tűzte ki  célul:

 • az önkormányzatának fenntartásában álló Mányoki Ádám Művelődési Ház déli kitettségű udvarának burkolt felületeinek csökkentése.
 • az  épület déli fekvésű homlokzatának támrendszer segítségével történő zöldítése
 • új zöldfelületek kialakítása, fatelepítés az árnyékos részek növelése érdekében
 • a hatalmas tetőfelületről  az esővíz összegyűjtése egy 5 m3-es tartályba

 

A projekt szakmai tartalmának rövid ismertetése

A művelődési ház udvarának déli oldalán futó tömör betonkerítés előtt a burkolat másfél méter szélességben történő felbontásával új zöldfelületet alakítunk ki. Az újonnan kialakítandó zöldfelület mellett a régi növénysávokat is szeretnénk többszintűvé –talajtakaró szint, cserjeszint és lombkoronaszint – tenni, s ezáltal fokozni azok vízmegtartó-képességét. Az épülethomlokzatra támrendszer segítségével direkt termő, ellenálló, s régen a falusi kertekben hagyományosan megtalálható szőlőfajtákat futtatunk, ezzel vegetációs időszakban csökkentve a fal felmelegedését. A hatalmas tetőfelületről egy 5 m3-es, felszín alatti tartályba gyűjtenénk az esővizet, melyre egy hagyományos, Norton típusú öntöttvas nyomós kutat szeretnénk telepíteni. A vizet a zöldfelületek öntözésére használnánk.

Várt hatások és eredmények

Szokolya Község Önkormányzatának fenntartásában álló Mányoki Ádám Művelődési Ház udvarát szeretnénk közösségi rendezvények megtartására alkalmassá tenni. Az épület a település központjában található, ahol a falusi rendezvények zömét bonyolítjuk. Ezekhez kapcsolódóan nagy szükség lenne a külső terek bekapcsolhatóságára, s egyre fokozódik az igény fesztivál helyszínként, illetve esküvői helyszínként való használatára is. A projekt keretében kialakítandó és megújuló zöld felületekkel egy élhetőbb kedvezőbb mikroklímájú teret kapunk, amit újra birtokba vehet a falu apraja-nagyja Az esővíz gyűjtő tartály és a manuális kútfelépítmény egy települési mintaprojekt első elemei. Szeretnénk ha Szokolyán több helyen is az összegyűjtött esővízzel tudnánk utcáink zöldfelületeinek fenntartását hosszú távon biztosítani.

Tata Város Önkormányzata

Nádas utcai esőkertek kialakítása

A projekt teljes költségvetése: 20 452 461 Ft

Megítélt támogatási összeg: 2 755 000 Ft

A klimatikus eredetű, vízhez kapcsolódó probléma

A Nádas utca környéke Tata egykori zártkerti övezetének a része. A terület intenzív benépesülése miatt az Önkormányzat bölcsődét építtetett, mely a közelmúltban átadásra is került. A bölcsődéhez vezető út építésével párhuzamosan az Önkormányzat az esővízelvezetést is szeretné megoldani, azonban az egykori zártkerti övezetben csapadékvíz csatornahálózat hiányában a villámárvizek okozta problémák enyhítése, kiküszöbölése érdekében esőkertek kialakítása jelenthet megoldást.

A projekt szakmai tartalmának rövid ismertetése

A megfelelő területnagyság magánterületek kisajátításával történik. A lejtési viszonyok miatt egy sávban – az utca nyugati oldalán – az út és a magánterületek  között összesen 500 m2 területen esőkertek kerülnek majd kialakításra.

Várt hatások és eredmények

A pályázat megvalósításával szeretnénk az esőkerteket, a víz helyben történő hasznosítását népszerűsíteni, ezért Tata város főkertészének irányításával szakmai napot fogunk szervezni a területen, ahol a tataiak megismerkedhetnek az esőkertek kialakításának folyamatával. A kivitelezés során helyiek (lakók, vállalkozók) bevonását tervezzük. Az esőkertek kivitelezési munkájának idején egy szakemberek által készített „Esőkert kivitelezése otthon” elnevezésű kiadvánnyal szeretnénk további segítséget nyújtani az érdeklődőknek.

Megszakítás