life logo

Vízgazdálkodás

MAPIRE

Történeti térképek sorozata, amelyekkel nyomon követhető a területhasználatok időbeli és térbeli változása a XVII. századtól napjainkig
Kattints ide

FENTRŐL.HU

1959-2007 között készült légifelvételek országos adatbázisa nyilvánosan elérhető formában
Kattints ide

OKIR-FEVISZ

Az ország felszíni vizeinek minőségi állapotára vonatkozó adatok adatbázisa
Kattints ide

Magyarország Nemzeti Atlasza

A Kárpát-medence általános és részletes természet- és társadalomföldrajzi adatait, változásait és jellemzőit bemutató interaktív adatbázis
Kattints ide

Landscape First - ENG

Tájépítészeti, építészeti és településépítészeti tervek, jógyakorlatok nemzetközi adatbázisa
Kattints ide

Vízügyi Atlasz

Vízügyi térképek nyilvános, országos és aktuális vízügyi állapotokat bemutató adatbázisa
Kattints ide

Hydroinfo

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság naprakész vízállási, egyéb hidrológiai és meteorológiai állapotot tartalmazó adatbázisa
Kattints ide

NCP - ENG

A biodiverzitás, az ökoszisztéma-szolgáltatások nemzetközi tanulmányainak és értékelő adatbázisainak gyűjteménye
Kattints ide

NKE -KONF I.

A települési csapadékvíz-gazdálkodás témakörét érintő kutatások, tanulmányok hazai gyűjteménye, konferenciakötete
Kattints ide

NKE - KONF II.

A települési csapadékvíz-gazdálkodás témakörét érintő kutatások, tanulmányok hazai gyűjteménye, konferenciakötete, kiemelten fókuszálva a szélsőséges időjárási eseményekre
Kattints ide

Susdrain - ENG

Fenntartható települési (csapadék)víz-gazdálkodási esettanulmányok, tervezési segédletek és tanulmányok nemzetközi adatbázisa
Kattints ide

Tartalomjegyzék

                

                   Vízgazdálkodás

Megszakítás