life logo

Célkitűzések

A tervezett projekt átfogó célkitűzése az önkormányzatok klímaalkalmazkodásának fejlesztése a vízvesztő pozíciók mérséklésével, koordinált, vízgyűjtő szintű, integrált vízgazdálkodási megoldások demonstrációján, elfogadottságának növelésén és elterjesztésén keresztül.

Specifikus célkitűzések:

1. Vízgyűjtő szintű önkormányzati és érdekelti együttműködés tesztelése és demonstrációja a vízmegtartáson alapuló integrált vízgazdálkodásban a klímaalkalmazkodás érdekében 2 mintaterületen, és a tapasztalatok megosztása az önkormányzati és vízügyi szektorral.

2. A települési és területi zöld-kék infrastrukturális megoldások tervezésében és megvalósításában érintett ágazatok – tervezők, hatóságok, vízügyi igazgatóságok, leendő szakemberek – szisztematikus tudásbővítése az integrált vízgazdálkodási intézkedések települési és vízgyűjtő szintű alkalmazásával kapcsolatban a klímaváltozáshoz való helyi alkalmazkodás segítése és az általános használata érdekében.

3. A „víz érték” és a „víz a klímaalkalmazkodás kulcsa” szemlélet kialakítása és növelése lakossági, önkormányzati döntéshozói és kormányzati döntéshozói célcsoportok körében a vízmegtartáson alapuló alkalmazkodás támogatottsága érdekében.

4. A helyi klímaalkalmazkodást segítő döntéstámogató rendszerek, jó gyakorlatok és más eszközök feltérképezése és könnyen elérhetővé tétele az önkormányzatok számára a hatékony és szakmailag megalapozott területi és települési szintű alkalmazkodás elősegítésére.

5. Nemzetközi kapcsolatépítés és az önkormányzatok tudásbővítése az EU-s és hazai források ökoszisztéma-alapú vízmegtartó megoldásokra történő minél szélesebb körű lehívásában, felhasználásában az önkormányzatok abszorpciós képességeinek fejlesztésével.

6. Az integrált, vízmegtartó vízgazdálkodás és természetre alapozott klímaalkalmazkodás szemléletmódjának beépülése a komplex tervezési és szabályozási mechanizmusokba, így létrehozva egy közös kiindulási szemléletet az érintett szereplők között.

Megszakítás