life logo

Integrált Önkormányzati Döntéstámogató Platform

                                                                        IÖDP platform általános tájékoztató, bevezető

Az Integrált Önkormányzati Döntéstámogató Platform (továbbiakban: Platform) kialakításával célunk egy olyan felület létrehozása, ahol hazai és nemzetközi eszközök, adatbázisok, rendszerek, szakmai anyagok, jó gyakorlatok érhetőek el egy helyen a vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás témakörében. Olyan hasznos információkat, naprakész adatokat vagy éppen újszerű megoldásokat szeretnénk megosztani, amelyek akár a mindennapokban, akár rövidebb, vagy hosszabb távú stratégiai célok megvalósítása során alkalmazhatóak az önkormányzati döntés előkészítés és döntéshozatal során. Mindezekkel a hazai önkormányzatok munkáját szeretnénk segíteni, hogy olyan eszközöket, adatbázisokat érjenek el tematikusan csoportosítva, amelyek a tervezési feladataikhoz, a településük jövőbeni fejlesztési elképzeléseihez, irányaihoz, valamint a klímasérülékenységük mérsékléséhez hatékony segítséget jelentenek.

A Platformon megtalálható adatbázisok, eszközök minden esetben meglévő felületekre vezetnek át, az azokról készült adatlapok általános jellemzőket, a használatukra vonatkozó hasznos információkat tartalmaznak. Bízunk benne, hogy az oldal látogatói – nem csupán az önkormányzati szakemberek – olyan információkat, eszközöket találnak itt, amelyek a feladataik hatékony elvégzésében, a klímaváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodásban, vagy éppen a klímaváltozás negatív hatásainak megelőzésében, mérséklésében szolgálnak majd új ismeretekkel. A Platform tartalma folyamatosan frissül, ezáltal törekedve az újabb információk, ismeretek minél szélesebb körben történő megismertetésére, illetve a már megszerzett tudás fejlesztésére, bővítésére.     

A „IÖDP” aloldal tartalmára és használatára vonatkozó általános információk

Az oldalon alapvetően 5 fő kategóriába sorolva találhatóak meg az egyes eszközök, adatbázisok, szakmai anyagok, amelyek a következők:

  • klímavédelem
  • településfejlesztés
  • természetalapú megoldások (TaM/ NbS)
  • ökoszisztéma
  • vízgazdálkodás

Egy-egy eszköz, adatbázis esetenként egyszerre több kategóriába is sorolható, így nem csupán egy helyen, hanem a témáját tekintve minden fő kategóriában feltüntetésre kerül. A kategóriák szerinti tematikus csoportosításokon belül az adatbázisokat, eszközöket és szakmai dokumentumokat szimbolizáló logókra kattintva, illetve az adott tematikus csoport oldalának végén, névsorba rendezve, listaszerűen egy tartalomjegyzékben is megtalálható az adatbázisok, eszközök jegyzéke.

A Platformon elérhető valamennyi eszközről, adatbázisról, rendszerről készült egy részletes adatlap, amely annak tartalmára, működésére vonatkozó legfontosabb információkat tartalmazza. Ezek elérhetőek az egyes kategória alatt, az adott eszköz, adatbázis nevére, illetve a tartalomjegyzékben szereplő megnevezésére kattintva. Az adatlapok értelmezését megkönnyítve az alábbi sematikus ábra foglalja össze és mutatja be röviden azok tartalmi felépítését.

Az adatlapokon élő hivatkozások ( az eszköz, adatbázis felületének webes elérhetősége: a kezelőjének, fenntartójának elérhetősége: regisztráció szükségessége esetén annak felülete: illetve amennyiben rendelkezésre áll, a felhasználói kézikönyv elérhetősége) szerepelnek, tehát azokra kattintva el lehet jutni az adott adatbázis, eszköz felületére és a fentiekben írt kiegészítő információk is elérhetőek segítségükkel.

fin

A Platform kialakításával célunk, hogy minél több, a vízgazdálkodással, klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás témakörével kapcsolatos hazai és nemzetközi eszköz, adatbázis, jó gyakorlat és szakmai anyag kerüljön egy közös felületen összegyűjtésre. A Platform tartalma folyamatosan frissül, így kérjük, ahogy amennyiben szeretne javaslatot tenni újabb, a Platformon eddig még nem szereplő eszköz, adatbázis, jó gyakorlat, egyéb szakmai dokumentum felvitelére, illetve további kiegészítése lenne, küldje meg észrevételét részünkre az oldal alján található űrlapon keresztül.

  

Adatbázisok, eszközök

Ökoszisztéma

Természetalapú megoldások

Klímavédelem

Vízgazdálkodás

Zöldinfrastruktúra

Településfejlesztés

Megszakítás