life logo

LIFE program

A LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) az Európai Unió környezetvédelmi politikáját támogató pénzügyi alap, amelyet 1992-ben hoztak létre. Elindulása óta mintegy 5500 sikeres projekt megvalósítását támogatta az EU-ban és harmadik országokban. A program átfogó célja, hogy a tagállamok által közösen kitűzött környezet- és éghajlatvédelmi célkitűzések és célértékek a köz- és magánszféra aktív együttműködésével valósulhassanak meg.

A program megalakulása óta több változáson is átesett. 2014. január 1-jén lépett hatályba a megújult LIFE programról szóló 1293/2013/EU rendelet, amely több változást is eredményezett. A rendelet alapján az Európai Bizottság a tagállamok bevonásával két több éves munkaprogramot határozott meg, 2014-2017 és 2018-2020-as időszakra.  A munkaprogramok tartalmazták a szakterületek és a projekttípusok közötti költségvetés elosztását, a projekttémákat, a kiválasztási módszert és kritériumokat, ütemterveket és indikátorokat. 2014-től további új eleme volt a programnak, hogy terveket, stratégiákat, illetve programokat megvalósító, nagyléptékű, ún. integrált projektekre is pályázhatnak a tagállamok.

Jelenleg a 2021-2027-es cselekvési program zajlik, melynek finanszírozását az Európai Bizottság közel 60%-kal növelte meg. Az új LIFE program kiegészíti az Európai zöld megállapodás célkitűzéseit azáltal, hogy támogatja az EU 2030-ig szóló biodiverzitási stratégiájának, a körforgásos gazdaság cselekvési tervének és a felújítási hullám stratégiájának megvalósítását. Hozzájárul emellett a Covid-19 járvány utáni zöld helyreállításhoz is. Szintén újdonság, hogy a 2020-as felhívásoktól kezdve az önkéntes munka is elszámolható a projektekben, valamint pénzügyi támogatás is nyújtható a harmadik felek (projektpartnerségen kívüli szervezetek pl. nonprofit szervezetek, helyi hatóságok vagy polgári csoportok) számára a projekt célkitűzéseihez hozzájáruló kezdeményezések megvalósítása érdekében.

Az új LIFE program keretében a program támogatható tématerületei is megváltoztak. A LIFE négy új alprogramra terjed ki:

  1. A természet és a biológiai sokféleség
  2. A körforgásos gazdaság és az életminőség
  3. Az éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz való alkalmazkodás
  4. A tiszta energiára való áttérés

Az Európai Bizottság Éghajlat-politikai és Környezetvédelmi Főigazgatóságai felelnek a terület szakpolitikájának kialakításáért. A program európai szintű, közvetlen brüsszeli kezelésű felhívásait főként Európai Klíma-, Infrastruktúra- és Környezetvédelmi Végrehajtó Ügynökség (CINEA) kezeli.

 Magyarország részvétele a LIFE/LIFE+ programban

 Hazánk a LIFE programban 2001 óta vesz részt, azóta számos természetvédelmi és környezetvédelmi projektünket támogatta az Európai Unió. A LIFE természetvédelmi pályázatok keretében jelentős léptékű élőhely-rekonstrukciók és fajmegőrzési programok valósultak meg.

Az első hazai támogatást nyert éghajlat-politikai projekt a Belügyminisztérium koordinálásában 2017. szeptember 1. és 2021. november 30. között megvalósult LIFE16 CCA/HU/000115 azonosítószámú, „Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében” című LIFE-MICACC projekt volt. A LIFE-MICACC projekt tapasztalataira és eredményeire építve került kidolgozásra a LIFE20 CCA/HU/001604 azonosítószámú  „Innovatív vízgazdálkodási módszerek integrált gyakorlati alkalmazása vízgyűjtő szinten önkormányzati koordinációval” című  LIFE LOGOS 4 WATERS projekt.

Pályázati felhívás és bírálat

A pályázati felhívás évente jelenik meg az Európai Bizottság LIFE honlapján:
http://ec.europa.eu/environment/life/
A pályázatokat az Európai Bizottság bírálja el.

A LIFE programot bemutató, magyar nyelvű weboldal itt érhető el: www.lifepalyazatok.eu

 A LIFE programmal kapcsolatban az alábbi nemzeti kontaktpontok adnak bővebb felvilágosítást:

Környezetvédelem

Tel.: +36 1 795 8498
E-mail: kfsf@tim.gov.hu

Természetvédelem
SASHALMI Éva – LIFE NCP
Tel.: +36 1 896 3149
E-mail: lifenature@am.gov.hu

Éghajlat-politika
SÁNTA Csilla – LIFE NCP
Tel: +36 1 896 1897
E-mail: csilla.santa@tim.gov.hu
lifeclimate@tim.gov.hu

Tiszta energiára való átállás
HORVÁTH Zina – LIFE NCP
E-mail: zina.horvath@tim.gov.hu
lifecleanenergy@tim.gov.hu

Pénzügy
E-mail: lifecapacity@mfk.gov.hu

 

 

 

Megszakítás