life logo

Partnerek

ktm

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium

A LIFE LOGOS 4 WATERS projektet kezdetekben a Belügyminisztérium, azon belül az önkormányzatokért felelős tárca koordinálta. A Belügyminisztérium (továbbiakban: BM) hatáskörébe tartozott a vízgazdálkodás, vízvédelem, katasztrófa megelőzés, mely felelősségi körök mind szorosan kapcsolódnak az éghajlatváltozás témaköréhez. Ezen témák mentén a BM számos projekt megvalósításában vett, illetve vesz részt háttérintézményeivel közösen.

A helyi ivóvízminőség-javító projektek nyomon követése során az Önkormányzati Államtitkárság még a BM kötelékében egy jól működő koordinációs platformot alakított ki – többek között – a hazai önkormányzatok részvételével, mely tapasztalatokra építve, illetve a 2017-2021 között megvalósított LIFE-MICACC projekt tapasztalatait alapul véve kezdte megvalósítani a LIFE LOGOS 4 WATERS projektet az alábbiakban ismertetett Partnerekkel.

2024. január 1-jén újonnan megalakult a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: KTM), amelynek az önkormányzati szakterület is részévé vált.  Az Önkormányzati Államtitkárság, és annak főosztályaként működő Önkormányzati Koordinációs Iroda – amely számos nemzetközi projekt, így a LIFE LOGOS 4 WATERS projekt koordinálásáért, szakmai megvalósításáért felelős – is az új minisztérium égisze alatt folytatja változatlan módon a BM-ben megkezdett feladatok megvalósítását, végrehajtását.

A KTM célkitűzése, hogy jelen projekt megvalósítása által is hozzájáruljon az önkormányzatok szerepének megerősítéséhez, tekintettel arra, hogy a jól szervezett, felkészült és együttműködő önkormányzatok kulcs tényezői a nemzeti és uniós szakpolitikák hatékony megvalósításának, továbbá kiemelt szereppel bírnak a helyi érintettek bevonása és megszólítása tekintetében is. A projekt keretében célunk, hogy felhívjuk a hazai önkormányzatok döntéshozóinak és szakembereinek figyelmét a klímaváltozás hatásaira, az azokhoz való alkalmazkodás lehetőségeire, továbbá hogy bővítsük a tudásukat a természetes vízmegtartást segítő megoldásokkal kapcsolatban, illetve együttműködésre ösztönözzük őket más önkormányzatokkal és helyi érdekeltekkel a közös célok megvalósítása érdekében. Az önkormányzatokon keresztül ezen ismeretek, tapasztalatok pedig a lakossághoz is eljuthatnak.

A projekt keretében a KTM, mint Koordináló Kedvezményezett összefogja a teljes partnerséget, jelentős szerepet tölt be a projekttel kapcsolatos kommunikációs tevékenység ellátásában, a projekt eredmények megosztásában, illetve közvetlen kapcsolatot tart az Európai Bizottság érintett szerveivel. Ezen túlmenően, elősegíti a természetes vízmegtartást célzó megoldások alkalmazásának széles körben való elterjedését mind helyi, vízgyűjtő szinten, mind kormányzati szinten, továbbá támogatja a különböző érintett szakterületek bevonását, szemléletformálását és tudásbővítését a projekt céljainak elérése, illetve hosszú távú fenntarthatósága érdekében.

További információ: https://kormany.hu/kozigazgatasi-es-teruletfejlesztesi-miniszterium

A projekt szakmai végrehajtásáért a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumon belül az Önkormányzati Államtitkárság szervezeti egysége, az Önkormányzati Koordinációs Iroda munkatársai felelnek, akik a life@ktm.gov.hu címen, illetve a Kapcsolatok alatt található elérhetőségeken találhatóak meg.

 

 

Batya cimere

Bátya

Bátya Község Önkormányzata az Alföldön, a kalocsai alrégióban, Bács-Kiskun megyében helyezkedik el. Állandó lakosainak száma 2046 fő. Az önkormányzat közepes szintű közszolgáltatási rendszerrel rendelkezik. A települési önkormányzat működteti az óvodát, az egészségügyi és szociális intézményeket, a könyvtárat és az önálló polgármesteri hivatalt. Településünkön működik gyógyszertár, háziorvosi és fogorvosi rendelő. A közszolgáltatáson túl, nyolc civil szervezet is folytat munkát a helyiek érdekében.

Az önkormányzat lesz az két helyszín egyike, amelyen vízgyűjtő szinten hozunk létre vízmegtartó megoldásokat a projekt keretében. Aktív koordinációs szerepet vállal a Vízgyűjtő Érdekegyeztető Fórum felállításában és működésében, részt vesz az előkészítésében és megvalósításában, melynek célja az esővíz és a vízhiány integrált menedzsmentje vizenyős terület kialakításán keresztül. Az előkészítés során az önkormányzat műszaki terveket készít, engedélyeket szerez be a társult kedvezményezettek segítségével. Részt vesz az eredmények aktív kommunikációjában és a know-how megosztásában.

Az önkormányzat felelős a további helyi érintettek bevonásáért és koordinálásáért a vízgyűjtő projekttel érintett területén. Továbbá, feladata a vízgyűjtő szintű partnerségi kapcsolat létrehozása a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás céljából. Aktív szerepet vállal a vízgyűjtő-terület meghatározásában, ahol a bevált intézkedések bővíthetőek és replikálhatóak. Kapacitásépítés keretében egy főállású koordinátor és egy félállású klímaadaptációs referens segíti az önkormányzat munkáját.

További információ a Partner szervezetről: http://batya.hu

KBTSZ allo logo HU

Klímabarát Települések Szövetsége

A Klímabarát Települések Szövetsége 2009-ben alakult. Célja, hogy megszólítsa az összes felelősen gondolkodó polgármestert, önkormányzati képviselőt és közösségi vezetőt, hogy ellássa őket a szükséges eszközökkel, tudással és segítséggel a sikeres éghajlatváltozás adaptációt és mérséklést célzó intézkedések megvalósításához, helyi és regionális szinten egyaránt. A Szövetségnek jelenleg több mint 70 önkormányzat a tagja, az egészen kis falvaktól kezdődően a legnagyobb fővárosi kerületekig, melyek vezetősége, civil szereplői és lakosai elhivatottak aziránt, hogy lakóhelyüket ellenállóvá és felkészültté tegyék az éghajlatváltozás hatásaival szemben.

A Tagoknak rendszeres találkozók, konferenciák és workshopok révén lehetőségük van tapasztalataik megosztására, valamint az egyedi kihívásaik leküzdéséért tett lépések és tevékenységek megvitatására. A szomszédos országokkal való együttműködés és partnerség elkerülhetetlen alapfeltétele egy sikeres stratégiának, különösen a vízgazdálkodás területét tekintve. A Szövetség tagokkal rendelkezik a határon túli régiókban is, többségében a magyar lakta vidékeken.

A LIFE LOGOS 4 WATERS projektben legfőbb feladata a Szövetségnek, hogy elősegítse az önkormányzati hálózatok fejlesztését, mind hazai, mind nemzetközi szinten. Emellett a projekt társadalmi, gazdasági és ökoszisztéma szolgáltatásokra gyakorolt hatásainak monitoringozása, valamint az önkormányzati és a vízgyűjtő pályázati program kezelése is szervezetünk feladatkörébe tartozik.

További információ a Partner szervezetről: https://klimabarat.hu/

MMK

A Magyar Mérnöki Kamara 1997. január 1.-jén alakult szakmai egyesülés, a tagjai a tervező és szakértő mérnökök összessége. A kamara egységét 18 területi szervezet és 21 szakmai tagozat alkotja. Ezen szervezeti keretek között több mint 22 000 aktív mérnöki tagsággal rendelkezik a mérnöki tevékenység minden szakterületén.

A kamara, mint köztestület ellátja a törvényben rögzített közfeladatait, elbírálja, engedélyezi és országosan nyilvántartja a szakmai jogosultságokat, közreműködik a mérnöki tevékenység szakmai és etikai színvonalának emelésében, továbbá a műszaki szabályozás, a szabványosítás és a minőségbiztosítás rendszereinek kialakításában. Ezen túl aktívan közreműködik a mérnöki szakma képviseletében és szakmai együttműködésekben hozzájárulva a mérnöki létesítmények magas színvonalú megvalósulásához, projektek műszaki és pénzügyi sikeréhez.

A kamarán belül a Vízgazdálkodási és Vízépítési tagozat végzi országos szinten a vízgazdálkodási szakmai feladatok koordinálását, szakmai irányítását. A tagozat aktív részese az országos vízgazdálkodási közéletnek, új innovatív szemléletek meghonosításában a mérnöki munka során, a mindennapos szakmagyakorlásban.

A Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata, mint mérnökszervezet vesz részt a LIFE LOGOS 4 WATERS projektben is. Így kíván hozzájárulni ahhoz a közös szakmai gondolkodáshoz, ami szükséges olyan jövőbeni megoldások megszületéséhez a vízgazdálkodással összefüggésben, amelyek összességében a leghasznosabbak mind a vízgazdálkodás, mind a természetvédelem, környezetvédelem, tájhasználat, tájrendezés, mind a társadalmi elvárások területén. Azon túlmenően, hogy képviseljük a mérnöki szempontokat, elvárásokat a projekt során, lehetőségünk nyílik megismerni más területek szempontrendszereit, ezen keresztül új megoldásokat, látásmódot átadni gyakorló mérnökök számára és új szakmai együttműködések kialakítására is.

Közös gondolkodással, közös érdekek mentén lehet a legjobb mérnöki alkotásokat létrehozni!

További információ: https://www.mmk.hu/

NKE címer arany körvanalas PNG

NKE

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem „legifjabb” egysége, a Víztudományi Kar 2017. február 1-jén kezdte meg működését Baján. A Kar jogelődjeinek köszönhetően több mint ötven éves múltra tekint vissza. A bajai vízügyi képzés országos hírű és jelentőségű, az ágazat egyik legfontosabb utánpótlási bázisa. Az alapképzést, mesterképzést és számos szakirányú továbbképzést nyújtó Kar tovább folytatja a már közel két évszázados mérnöki szemléletű vízgazdálkodási hagyományt, amely hatalmas szakmai tapasztalatot és tudásmennyiséget hordoz magában.

A mérnöki és vízdiplomáciai tudás a 21. század legfontosabb értékei közé tartoznak. Hosszú távú célunk azonban túlmutat a mérnökképzésen: nemzetközi viszonylatban is meghatározó kutatási-oktatási központtá kívánunk válni a vízgazdálkodás terén. Képzéseink a mesterképzés (Budapest) kivételével Baján folynak, de bekapcsolódnak az Egyetem más egységei is. Aki a vízhez ért, az a jövő szakembere. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szerepvállalásával olyan tudásbázis jön létre a Karon, amellyel kiváló vízügyi szakembereket biztosíthatunk a magyar állam és a vízgazdálkodásban érintett vállalkozások számára.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara közreműködik a képzésfejlesztésben és képzésszervezésben, e-learning tananyagfejlesztésben, nemzetközi nyári mérőtábor, valamint nemzetközi záró konferencia szervezésében is. A LIFE LOGOS 4 WATERS pályázat megvalósulásával a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere erősödik, a Víztudományi Kar oktatói állománya, szakmai tudásbázisa pedig bővül azáltal, hogy az önkormányzatok és a vízügyi ágazat szakemberei részére készít tananyagot, illetve részt vesz annak oktatásában, valamint a multidiszciplináris tantárgyi program kidolgozásában.

A Víztudományi Kar célja a projekt eredményeinek népszerűsítése, a jó gyakorlatok megosztása a jövő mérnök szakemberei számára olyan feladatorientált egyéni és csoportos gyakorlatok megvalósítása által, melyek a problémamegoldó képességet a leghatékonyabban tudják fejleszteni és a jövő mérnöktársadalmát az éghajlatváltozási adaptációra készítik fel. Továbbá a tervezett programelemek megvalósulása által célkitűzés a nemzetközi láthatóság fokozása, a hallgatók kulcskompetenciáinak és transzverzális készségeinek fejlesztése, valamint a gyakorlatorientált képzés támogatása. Ez utóbbi fejlesztése a jövő digitális elvárásaihoz való igazodást szolgálja, mely a képzési tartalom megújítása által hozzájárul a fenntartható növekedési potenciálhoz, a munkahelyteremtéshez, valamint a gazdasági és a társadalmi rugalmasság hatékony megerősítéséhez.

További információk a Partner szervezetről: https://vtk.uni-nke.hu/

OVF logo

OVF

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) egy központi költségvetési szerv, amely a vízgazdálkodási szervekért felelős miniszter felelősségi körébe tartozik. A hazánkban érvényes jogszabályok értelmében a vízügyek a Belügyminiszter hatáskörébe tartoznak. Az OVF, mint országos hatáskörű szerv, ellenőrzi, koordinálja és felügyeli a regionális illetékességű Vízügyi Igazgatóságokat, melyek az OVF területi szerveiként végeznek vízügyi engedélyeztetési és felügyeleti feladatokat.

Az OVF szakmai tevékenysége a különböző szakmák és technikai területek szakembereinek együttműködése által valósul meg, például mérnökök, hidrológusok, közgazdászok és IT szakértők is az OVF szakértői gárdáját színesítik.

 A LIFE LOGOS 4 WATERS projektben egyik fő feladatunk a szakmai tanácsadás és támogatás biztosítása a sikeres területi beavatkozások és képzési anyagok kidolgozásához. Utóbbi kiemelten fontos számunkra, hiszen a területen is jártas jövendő szakértői réteg a hosszútávú vízgazdálkodási célok megvalósításában kulcsszerepet fog játszani. Az Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervek (ITVT) vízgyűjtő szinten elkészített mintaterve és az ennek elkészítéséhez szükséges módszertani útmutató elkészítése egy másik kiemelt feladatunk a projektben. Ezekkel és a demonstrációs területen működő monitoring rendszer kialakításával járulunk hozzá a LIFE LOGOS 4 WATERS projekt szakmai megvalósításához.

További információk a Partner szervezetről: http://ovf.hu/

Püspökszilágy

Püspökszilágy Község Önkormányzata a Közép-Magyarországi régióban található, Pest megyében. Állandó lakosainak száma 726. Az elmúlt évtized során az önkormányzat számos nemzeti és uniós pályázatot nyert, mely által széles körű tapasztalatra tett szert projekt megvalósítás és fenntartás területén. A község nagy hangsúlyt fektet a fenntartható fejlődés elveinek érvényesülésére, biztosítására. A település összközműves, nagy hangsúlyt fektetünk a megújuló energiaforrások kiaknázását célzó gyakorlati intézkedések megvalósítására, erdei iskola működtetésére, valamint a környezettudatos oktatásra.

Nagy sikerrel bonyolítottuk és tartjuk fenn a LIFE-MICACC projekt püspökszilágyi részét, melynek célja a víz és a hordalék visszatartása a kisebb patakok hirtelen árhullámai során, kombinálva mindezt a természetes erózió kontrolljával. Az önkormányzat részt vesz az eredmények aktív kommunikációjában és a know-how megosztásában, amelyek a kísérleti projekt alkalmazásával keletkeztek. Ennek célja a tesztelt NWRM prototípus alkalmazásának támogatása további helyszíneken is, és az elnyert LIFE LOGOS 4 WATERS projekt mindezen eredmények megtartását és átadását is szolgálja.

Az önkormányzat felelős a további helyi érintettek bevonásáért és koordinálásáért a vízgyűjtő további 8 településén, továbbá feladata a vízgyűjtő szintű partnerségi kapcsolat létrehozása a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás céljából. Az önkormányzat vízgyűjtő koordinátort és klímareferenst is alkalmaz a célok eléréséért, a folyamatos pályázati lehetőségek kihasználásáért a saját és a vízgyűjtőn lévő szomszédos önkormányzatok érdekében, velük összehangoltan.

További információ a Partner szervezetről: https://puspokszilagy.hu/

WWF Logo 2

WWF

A WWF a világ egyik legnagyobb, köztiszteletben álló független környezetvédelmi szervezete. Missziója, hogy a bolygó természeti környezetének erózióját megállítsa, és egy olyan jövőt építsen fel, ahol az ember harmóniában él a környezettel, a biológiai diverzitás megőrzése, a fenntarthatóságot célzó megújuló energiaforrások használata, a szennyezés és a pazarló fogyasztás csökkentése által.

A WWF 1991-ben nyitotta meg irodáját Magyarországon. A magyarországi WWF munkájának három fő területe a tisztavíz, erdőgazdálkodás és éghajlatváltozás témaköre. Fő célkitűzéseik közt szerepel a nemzeti és uniós jogi, politikai és gazdasági környezet javítása, a biodiverzitás megőrzése és a természeti erőforrások fenntartható használatának fejlesztése.

A WWF számos hazai energiagazdálkodási és éghajlati akcióterv kidolgozásában nyújtott szakmai hozzájárulást. Széles kapcsolati hálózattal rendelkezik, mind hazai, mind nemzetközi szinten, mellyel szintén támogatja a projektet. A LIFE pályázatok tekintetében is rendelkeznek tapasztalatokkal korábbról, mellyel elősegítik a projekt eredményes megvalósítását a kezdetek óta.

A LIFE LOGOS 4 WATERS projekt keretein belül céljuk olyan vízmegőrzésen alapuló vízgazdálkodási szemlélet és gyakorlat elterjesztése Magyarországon, amely a természettel együttműködő megoldásokat használva egyszerre segíti az ország kiszáradásának megállítását, a vízkockázatok kezelését és a biodiverzitás megőrzését. Legfontosabb feladataik a projektben nemzetközi tanulmányutak szervezése, a kísérleti együttműködések segítése a kisvízgyűjtőkön a vízmegtartó megoldások közös alkalmazása érdekében, és ezek eredményeinek ökológiai monitorozása. Valamint kiemelt feladatuk még az együttműködések tapasztalatainak széles körű terjesztése, a környezeti nevelés és az országos szemléletformáló kampány.

További információ a Partner szervezetről: http://www.wwf.hu

Megszakítás