life logo
KTSZ poszter 3

Vízgyűjtő Pályázati Program önkormányzatok részére

A pályázat célja:

A Vízgyűjtő Pályázati Program célja az azonos vízgyűjtő-területen elhelyezkedő, szomszédos, vagy közel fekvő települések együttműködésének ösztönzése és elősegítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási megoldások megtalálásában, megalapozva ezzel hosszú távú együttműködésüket. Ez különösen fontos az olyan környezeti kihívások esetében, amelyek csak közösen vagy hálózatos, integrált megoldásokkal kezelhetők, függetlenül a közigazgatási határoktól. Így jelen pályázati program célja a kis léptékű természetes vízmegtartást segítő beruházások széles körű, vízgyűjtő-szintű használatának ösztönzése és támogatása az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében.

A Vízgyűjtő Pályázati Program közvetlen célja, hogy átfogó szakértői támogatást nyújtson olyan önkormányzati partnerségeknek, amelyek korábban nem rendelkeztek humántőkével vagy anyagi forrással az ilyen típusú koncepciók közös kidolgozására. A vízgyűjtő-támogatási program további célja, hogy a nyertes pályázók számára kidolgozott szakmai koncepciókon keresztül országszerte ösztönözze a vízgyűjtő-szintű együttműködést és stratégiafejlesztést.

Az elkészülő komplex, vízgyűjtő-szintű, természetes vízmegtartáson alapuló megoldás szakmai koncepciók célja, hogy alapként szolgáljanak egy jövőbeli pályázati dokumentáció összeállításához (akár a LIFE, akár más finanszírozási lehetőség keretében) támogatva a nyertes konzorciumi együttműködésben résztvevő önkormányzatok a pályázati forrásokhoz való hozzáférésben. Emellett célunk, hogy jó példaként szolgáljanak a projektben kidolgozott szakmai koncepciók a természetalapú megoldások vízgyűjtő szintű integrált alkalmazásához a hasonló nehézségekkel küzdő más települések számára is.

A programmal kapcsolatban kiemelten fontos a replikáció, melynek célja, hogy a helyi, egyedi adottságok figyelembe vétele mellett az elkészült szakmai koncepciók, tanulmányok példaként szolgáljanak más önkormányzati partnerségek számára a koncepcióalkotás során, illetve annak bemutatása, hogy az önkormányzatok vízgyűjtő-szintű együttműködése elősegíti a kedvezőbb és hatékonyabb megoldások megvalósítását a szereplők településhatárokon átívelő bevonásával.

Ki jogosult pályázat benyújtására:

Magyarország települési önkormányzatainak (GFO 321[1]) konzorciumai (legalább 3 település együttműködése), amelyben partnerként részt vehetnek Magyarország vármegyéinek önkormányzatai is. A felhívás célcsoportja azon települések csoportja, amelyek egy részvízgyűjtőn (lásd.: 221/2004. (XII.30,) Korm. rendelet 2§ c.) pontja) helyezkednek el és a felmerült megoldandó probléma azonos befogadót, vízfolyást érint.

Mikor lehet benyújtani a pályázatot:

A Vízgyűjtő Pályázati Program kétkörös. Az első körös pályázatokat 2023. június 30. (péntek) 23:59 percig lehet benyújtani elektronikusan, az info@klimabarat.hu e-mail címen keresztül.

A második körben a pályázatok benyújtására 2023. október 31. (kedd) 23:59 lesz lehetőség az első kört követően kiválasztásra kerülő pályázók számára.

További információk a természetes vízmegtartó beruházásokról:

A természetes vízmegtartó megoldások olyan többfunkciós megoldások, melyek a vízkészletek védelmét és egyéb, vízzel kapcsolatos problémák megoldását szolgálják az ökoszisztémák fenntartása és helyreállítása által önműködő, természetes folyamatokra alapozva.

További ötleteket, információkat kaphatnak klímatudatos, természetalapú beruházásokról angol nyelven ITT, továbbá magyar nyelven ITT .

Milyen támogatásban részesülnek a nyertes pályázók:

A Pályázati Program keretében a nyertes pályázók a pályázat előzetes előkészítettségének függvényében szakértői támogatással elkészülő szakmai koncepciót, tanulmányt kapnak, amely javaslatot tesz a beavatkozási helyekre és az egyes helyre vonatkozóan szakértői ajánlást tesz a beavatkozás módjára a jelzett probléma megoldása érdekében.

Kiválasztási folyamat:

VPP idovonal 0428

Várhatóan hány projekt kap támogatást:

Az első kört követően tervezetten legfeljebb 10 db konzorciumi pályázat kerül be a második körös konzultációs szakaszba.

A második kört követően a kiválasztásra kerülő nyertes, konzorciumi pályázatok várható száma: 5 db.

Mennyi a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A Támogató a támogatói okirat egyoldalú ellenjegyzését követően a projekt keretében felállított szakértői munkacsoport 2024. december 31-ig készíti el a nyertes pályázathoz kapcsolódó szakmai koncepciót, tanulmányt a nyertes konzorciumok részére.

Előnyt jelent a pályázat elbírálása során:

Előnyt jelent a pályázat elbírálása során, ha az önkormányzati konzorcium 3-nál több taggal rendelkezik, továbbá előnyt jelent a pályázat elbírálása során, ha az önkormányzati konzorcium legalább egyik tagja a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben meghatározott kedvezményezett járások területéről pályázik.

Milyen dokumentumok szükségesek a pályázat benyújtásához:
  • Konzorciumi Együttműködési Megállapodás csatolása a benyújtó konzorciumvezető részéről.
  • A Pályázó      által    kitöltött          pályázati    adatlap.


A csatoltandó dokumentumok a www.klimabarat.hu oldalon érhetők el ITT.

A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven, PDF formátumban nyújthatók be.


Első körös pályázatok BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE:
2023. június 30. (péntek) 23:59

második körös pályázatok benyújtási határIDEJE:
2023. október 31. (kedd) 23:59

További információk:

A teljes pályázati kiírás, a kitöltendő dokumentumok és az adatvédelmi nyilatkozat elérhető ITT.

A pályázattal kapcsolatban felmerült további kérdéseikkel kérjük, forduljanak a Klímabarát Települések Szövetségének munkatársaihoz az alábbi elérhetőségeken:

  • Kiss Bence Álmos, vezető projektkoordinátor (Tel.: 06-20-394-4509, E-mail: bence.kiss@klimabarat.hu)
  • Porhajas Gábor László, projektasszisztens (Tel.: 06-20-923-1853, E-mail: gabor.porhajas@klimabarat.hu)

A kiíró lehetőségeihez mérten öt munkanapon belül válaszol a feltett kérdésekre.

A pályázatok benyújtására kizárólag online módon van lehetőség az info@klimabarat.hu e-mail címen keresztül. Kérjük, figyeljenek arra, hogy a pályázatukhoz szükséges minden dokumentumot .PDF kiterjesztésben csatoljanak!

Továbbá szeretnénk tájékoztatni, hogy a projektvezető Belügyminisztérium a LIFE LOGOS 4 WATERS partnerséggel közösen 2023. május és június folyamán 7 alkalmas rendezvénysorozatot szervez az ország több régiójában az önkormányzati Vízgyűjtő Pályázati Program népszerűsítése céljából, melyen bővebb információt szerezhetnek az érdeklődők a pályázati lehetőségről, illetve a projektről. A pontos időpontok és helyszínek hamarosan elérhetőek lesznek a projekt honlapján (https://lifelogos4waters.bm.hu/).

 

[1] A Központi Statisztikai Hivatal Gazdasági Szervezetek Regisztere alapján használt osztályozás szerinti helyi önkormányzatok

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

További híreink

Megszakítás