life logo
20240214 160122

Újabb lakossági fórumot tartottunk Kalocsán

2024. február 14-én Kalocsán második alkalommal került összehívásra lakossági fórum annak érdekében, hogy a LIFE LOGOS 4 WATERS projekt keretében megvalósuló beavatkozások kiviteli tervei bemutatásra kerüljenek a kalocsai lakosság körében. A projekt kalocsai helyszíne kertvárosi zöldövezetben kerül megvalósításra az ún.: „gyümölcs utcák végében. Jelenleg egy földmedrekkel, árkokkal rendelkező terület a tervezett beavatkozás helyszíne, mely rekultiválásra kerül a projekt keretében. A beavatkozási helyszín egyediségét az adja, hogy városias környezetben fog megvalósulni. Jelenleg a Sárköz-I. csatorna vízgyűjtő területén megvalósuló integrált vízgazdálkodási minta projekt a közbeszerzési és kivitelezési szakasz előkészítésénél tart.

A fórumot a Kalocsai Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartották, melyen az érdeklődőkön kívül részt vett: dr. Filvig Géza –  Kalocsa Város polgármestere, dr. Szatzker Petra  – a projekt szakmai vezetője a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumtól, Fekete Csaba – Bátya Község polgármestere, Pécsi Vivien – Kalocsa Város Képviselő Testületének tagja, Vékony Béla – a kalocsai projektrészlet tervezője, és a projektben dolgozó szakemberek. A fórumon résztvevő érdeklődő lakosság túlnyomó többségben az érintett Kalocsa kertvárosi területről, a projekthelyszínnel közvetlen határos „gyümölcs” utcákból érkeztek.

20240214 160122
Fotó: Bátya Község Önkormányzata

A fórum megnyitóját Dr. Filvig Géza polgármester úr tartotta, aki köszöntötte a jelenlévőket, ismertette a projekt indulásának körülményeit, valamint köszöntőjében kiemelte a projekt és ezzel együtt a klímaalkalmazkodás fontosságát. Polgármester Úr elmondta, hogy bízik a projekt sikerességében és reméli, hogy a kalocsai lakosság szeretni fogja a kialakított környezetet. Megnyitójában külön köszöntötte Pécsi Vivien kalocsai képviselőt, a kertvárosi körzet helyi képviselőjét. Polgármester Úr jelezte továbbá, hogy a területhasználókkal történt eredményes egyeztetést követően, most a lakosság, különösen a kertvárosban élők számára került összehívásra a fórum, annak érdekében, hogy a fejlesztéssel kapcsolatban felmerült kérdések megbeszélésre kerülhessenek a projektben érintett szakemberekkel.

Dr. Filvig Géza polgármester köszöntőjét követően Fekete Csaba, Bátya község polgármestere tartott előadást a projekt keretében Kalocsán megvalósuló ökológiai célú fejlesztésről.

20240214 160927
Fotó: Bátya Község Önkormányzata

Az előadás első részében Polgármester Úr bemutatta a megvalósulás pontos helyszínét, mely a kertváros Barack utca és Lencse utca közötti, az utcák végében található, zöldövezeteben kerül kialakításra. Előadásában elmondta, hogy a csapadék eddig is az itt lévő földárkokban gyűlt össze, ezért a meglévő medreket kívánják fejleszteni és öt kisebb tóból álló összefüggő rendszert létrehozni úgy, hogy a természetvédelmi szakemberek által felmért értékes növény-és állatvilágot megőrizzék, sőt további életteret biztosítva számukra. A projekt keretében tisztítási munkálatok, mederrendezési munkák kerülnek elvégzésre, ezen kívül a tavak megközelítésének megkönnyítése érdekében történnek beavatkozások a meredek partfalak laposításával. Emellett a meglévő, beomló partfalak és útszakaszok állékonyságát kívánják megnövelni a kitermelendő mederanyagból, a természetes értékek megőrzésével. Olyan területegységet szeretnének kialakítani, mely vízgazdálkodási szempontból önálló vízháztartással tud működni. Ehhez szükséges kialakítani a tórendszer kapcsolatát a terület határán folyó Csorna-Foktői-csatornával. A csatorna a tavak feltöltésébe is bekapcsolódik, azaz vízutánpótlásukba vízkészletet biztosít, valamint túltöltésük esetén azok lecsapolócsatornájaként fog tudni működni szivattyús üzemmódban, kialakított szivattyúállásokkal és nyomóvezetéken keresztül. A tavak üzemi vízszintjeit a projekt tervezője úgy állapította meg, hogy a környező lakóházak pincéjére ne jelentsen veszélyt.

Polgármester Úr tájékoztatta az érdeklődőket arról is, hogy a fakivágási munkálatok is minimálisra vannak szorítva a kivitelezés során.   Csupán azok a faegyedek kerülnek kivágásra, amelyet a fákon végzett egészségi, biztonsági vizsgálati eredmények alapján indokoltnak látott a vizsgálatot végző szakember, azok egészségi állapotából adódó veszélyességük miatt. Mindemellett Fekete Csaba polgármester úr kihangsúlyozta előadásában, hogy a beavatkozásnak nem az a fő célja, hogy teljesen új kultúrkörnyezet jöjjön létre, sokkal inkább az, hogy a fejlesztés során az ökológiai szempontok érvényesülni tudjanak. A projekt előkészítésében természetvédelmi, ökológiai szakemberek vettek részt, akik kijelölték az elérendő legfontosabb célokat, a természet megőrzését, a vizes élőhely rehabilitációját, a környezetre hulló csapadék megtartását, és emellett természetközeli közösségi színtér létrehozását. Polgármester Úr azzal zárta az előadását, hogy várja a jelenlévőktől a beavatkozással kapcsolatos kérdéseket.

Pécsi Vivien képviselő asszony hozzászólásában jelezte a lakosság kérését azzal kapcsolatban, hogy a projekttel érintett utcák végében kihelyezett kerti bútorokhoz a lakosság ragaszkodik, a lakók azt szeretnék, hogy ezek a bútorok megmaradhassanak. Fekete Csaba polgármester úr biztosította Képviselőasszonyt, hogy a meglévő bútorok továbbra is a helyszínen maradhatnak.

A fórumon minden érintett utcából érkeztek lakók, akik aktívan vettek részt a párbeszédben és általuk hasznos kérdések kerültek megfogalmazásra, melyeket a projekt vezetői minden esetben  megválaszoltak. A lakók által felvetett kérdések megvitatásra kerültek, többek közt a területen összegyűlt hulladékok elszállításáról, az újonnan nyitott Eper utca megerősítéséről, a tavak vízszintjének pontos meghatározásáról, a kivitelezési munkálatok várható kezdéséről, a tereprendezésekről, a terület karbantartásáról, a tavak pontos megközelíthetőségéről.

A lakossági hozzászólásokat követően dr. Szatzker Petra projektvetető zárta a fórumot. Tájékoztatójából megtudtuk, hogy a LIFE LOGOS 4 WATERS projekt minisztériumi vezetése átkerült a Belügyminisztériumtól az újonnan létrehozott Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz. A változás 2024. január 1-vel lépett hatályba.

Dr. Szatzker Petra rövid projektbemutatójában beszélt többek között a kezdetekről. A LIFE LOGOS 4 WATERS projektet megelőzően a LIFE MICACC projekt keretén belül Bátyán és Püspökszilágyon valósultak már meg hasonló kisléptékű és természetközeli vízmegtartó megoldások. Elmondta továbbá azt is, hogy a jelenleg futó projekt már komplexebb, hiszen nem települési méretű, hanem vízgyűjtő szinten megvalósuló beavatkozásokról van szó. A kalocsai kivitelezési helyszín, csak egyike az öt helyszínnek a Sárközi vízrendszeren belül. A projekt céljai is hasonlóak a lezárult projekthez képest, de összetettebb gondolkodást és munkát igényelnek. Az integrált vízgazdálkodási szempontok érvényesülését tartja szem előtt a futó LIFE LOGOS 4 WATERS projekt. Elmondta továbbá azt is, hogy mivel az ország vízvesztő pozícióban van (vagyis Magyarország és azon belül a Sárközi vízrendszer vízmérlege is negatív) fontosak a természetes vízvisszatartó beavatkozások és a lehulló csapadék helyben megtartása. A Projektvezető prezentációjában kiemelte, hogy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás kulcsszereplői a helyi önkormányzatok, hiszen ők ismerik legjobban a helyi viszonyokat és erőforrásokat.. Az önkormányzatok azok, akik a leginkább meg tudják szólítani a helyi érdekcsoportokat és a legtöbb ismeretanyaggal rendelkeznek környezetükről. A helyi lakosság bevonása nagyon fontos a szemléletformálás tekintetében, hiszen a projektben megvalósított fejlesztéseket csak a helyi szereplők tudják hosszú távon fenntartani.

A fórumon megjelent lakosság hasznos és gyakorlati kérdéseket fogalmazott meg a várható kivitelezésről, melyek részletesen megválaszolásra kerültek. A projekt vezetői és szakemberei bíznak abban, hogy a fórumon elhangzott előadások és párbeszédek kimerítő tájékoztatást adtak az érdeklődőknek a kalocsai kertvárosban tervezett  kék-zöld infrastruktúra fejlesztésről.

 

Készítette: Bátya Község Önkormányzata

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

További híreink

Megszakítás