life logo
KTSZ Logos 4water 04

Önkormányzati pályázati felhívás indít a LIFE LOGOS 4 WATERS projekt

A LIFE LOGOS 4 WATERS projekt keretében kiírásra kerülő pályázati programban olyan helyi, kisléptékű innovatív megoldásokat kívánunk támogatni, melyek elősegítik a települési alkalmazkodást a klímaváltozás hatásaihoz. A program önkormányzatok mellett a helyi közösségek, civil szervezetek aktív részvételével valósul meg. A pályázásnál előnyt jelent, ha a helyi lakosság mellett a helyi gazdasági szereplők által biztosított erőforrások (pénzügyi forrás, önkéntes munka, szakértelem) is bevonásra kerülnek. A pályázati program során a beérkezett kisléptékű, innovatív megoldások helyet kapnak a projekt keretében készülő jó gyakorlat gyűjteményben, mely megosztásra kerül más érdeklődő önkormányzatokkal is. A pályázati felhívás nyertesei részt vehetnek a LIFE LOGOS 4 WATERS projekt keretén belül megvalósuló egyes rendezvényeken, külföldi tanulmányutakon, klíma workshopokon, pilot tréningeken és a nyári egyetemeken is.

A pályázati program célja

A pályázati program célja a kisléptékű természetes vízmegtartással kapcsolatos beruházások (továbbiakban NWRM-ek) szélesebb körű használatának az ösztönzése és támogatása a települési szintű éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban. A pályázati program további célja, hogy felhívja a figyelmet a kisléptékű, természetalapú, költséghatékony megoldások használatának lehetőségére, és rávilágítson a széleskörű részvételen (a helyi közösség bevonásán) alapuló intézkedések sikerességére. Ennek keretében a beérkező pályázatok is egyfajta jó gyakorlat gyűjteménynek tekinthetők, amelyek részét képezhetik a projektben megvalósuló online adatbázisnak. A pályázati program célja továbbá a szemléletformálás, melyen keresztül a természetes vízmegtartó megoldásokkal kapcsolatban széleskörű szakmai párbeszéd indulhat el az önkormányzati szakemberek és a döntéshozók bevonásával.

A támogatási kérelem benyújtásának feltételei

Ki jogosult pályázat benyújtására: Magyarország helyi (települési) önkormányzatai (GFO 3211).

Ki nem jogosult pályázat benyújtására: Nem nyújthat be támogatási kérelmet területi önkormányzat, illetve egyéb önkormányzatok (pl. kisebbségi önkormányzatok). Nem nyújthatnak be támogatási kérelmet továbbá a LIFE LOGOS 4 WATERS projektben résztvevő kedvezményezett önkormányzatok és a projekt két demonstrációs vízgyűjtő területén érintett együttműködő önkormányzatok.

Mikor lehet benyújtani a pályázatot

A pályázatokat 2022. április 1-től 2022. június 30-ig lehet benyújtani. A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.

Hogyan lehet benyújtani a pályázatot

A pályázatok benyújtására kizárólag online módon, a Klímabarát Települések Szövetségének honlapjának erre szolgáló felületén keresztül van mód. A kapcsolódó link a http://klimabarat.hu/ lévő aloldalon található pályázati felhívás végén található.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

További híreink

Megszakítás