life logo
Green Living in Wyndham School Resources

A projekt keretében készülő környezeti nevelési csomag fontos mérföldkőhöz érkezett

A projekt kiemelt céljai közé tartozik a lakossággal is megismertetni a víz értékét, és a természetes vízmegtartó megoldások fontosságát, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban betöltött szerepét. A projekt szemléletformáló elemei közt számos új általános iskolai oktatóanyag készül. Ezeket összefoglalóan Víztükörnek kereszteltük. A Víztükör egy iskolások számára készült foglalkoztató füzetet, egy tanároknak szóló oktatási segédletet és annak kiegészítőit, valamint egy terepi látogatás programtervét is magába foglalja, melyek mind letölthetőek lesznek a projekt honlapjáról.

2023 nyarán elkészült egy darab interaktív, kvízes társasjáték, amely játékosan hívja fel a figyelmet a víz fontosságára és tájban betöltött szerepére. A játék természet-alapú vízmegtartási példákat mutat be, a játékosok pedig a kvízkérdésekre adott helyes válaszokkal vízzel tudják feltölteni az általuk választott tájat. Összesen 8 játékos tud egyszerre játszani és tesztelni a vízzel kapcsolatos tudását. A társasjáték a WWF Magyarország Alapítvány környezeti nevelési rendezvényein és kitelepülésein lesz elérhető az érdeklődők számára a projekt mintaterületén és azon túl.

NORRAG News Climate Change Call for Editor 1

2023 nyarán szintén indult a foglalkoztató füzet fejlesztése. A 24 oldalas kiadvány játékosan illusztrálja és tanítja a vizesélőhelyek jelentőségét, a természetalapú vízmegtartás lehetőségeit háztartási és települési szinten. A 10-14 éves korosztálynak készült füzet végleges formáját az  idei ősz folyamán fogja felvenni, miután a környezeti nevelési csomag más részeivel össze lett hangolva.

A foglalkoztató füzetet kiegészíti egy óravázlat, amely tapasztalás alapú feladatokkal illusztrállja a vízmegtartás módjait és működését. A gyakorlati kísérletek új tantermi lehetőségeket nyitnak a pedagógosuknak, hogy a szokásos frontális információátadás helyett, kiscsoportos foglalkozás keretében a tanulók saját tapasztalatokon keresztül tudják megérteni a vízmegtartás különböző fajtáit.

Az óravázlatot 2 pilot óra keretében tesztelte a WWF Magyarország környezeti nevelője Váchartyánban és Bátyán a célzott korosztállyal. A pancsolás és a kézügyesség bevetése egy szokatlan tevékenységet hozott a szokásos természetismereti tanórákra. Némelyek komfortosabban, mások kevésbé magabiztosan vetették bele magukat a PET palackok és szivacsok szétvagdosásába. A kísérleti tapasztalatok megosztása után közösen ötleteltek az osztályok, hogy mit tehetnek egyéni és közösségi szinten a víz megőrzéséért.

Az őszi félév további lépései a tanulságok után az óravázlatok véglegesítése valamint az új tanár tréning koncepció kidolgozása. A tanár tréning a tavaszi félévben fog 2 helyszínen 2-2 napban megvalósulni. A tréning célja felkészíteni a két mintaterületen pedagógusokat, környezeti nevelőket a táji, települési és háztartási szintű vízmegtartás hatékony, élmény-alapú oktatására.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

További híreink

Megszakítás